Hopp til innhold

Sensor måler pust – skal forebygge selvmord

Radarteknologi skal varsle om pasienter som forsøker å ta sitt eget liv.

sensor1

PÅ VEGGEN: Sensoren festes til veggen på pasientrom og baderom. Radarteknologien måler respirasjon, søvnrytme og tilstedeværelse i rommet.

Foto: Christina Cantero / NRK

Sørlandet sykehus tester nye metoder for å hindre selvmord på psykiatriske avdelinger.

Ved hjelp av en sensor på veggen kan pasienters pust, søvnrytme og tilstedeværelse måles. På den måten skal teknologien varsle om selvmord og selvskading på bad og soverom.

I tillegg til å forhindre selvmord, kan sensorene sjekke kvalitet på pasientenes nattesøvn. Et annet mål er å redusere bruken av tvang.

– Psykiatriske pasienter har ulike behov. Noen kommer inn med risiko for selvmord. Det vil vi forhindre for alt i verden, sier klinikkdirektøren for psykisk helse ved Sørlandet sykehus, Oddvar Sæther.

Det var bakteppet for pilotprosjektet på sykehuset, som drøyt 50 psykiatriske pasienter har vært med på. Alle har gitt samtykke til å la seg overvåke av sensorene.

Fra vaktrommet på den distriktspsykiatriske avdelingen på Bjorbekk i Arendal kan personalet følge med på hvordan det står til det pasientenes pust- og søvnmønster.

Vaktrom psykiatrien

VAKTROMMET: Her med klinikkdirektør for psykisk helse ved Sørlandet sykehus, Oddvar Sæther, og prosjektleder Torun Poppe.

Foto: Christina Cantero / NRK

Sensoren bruker radarteknologi til å oppdage bevegelse i rommet, forklarer Bjørnar Henriksen i Egde, selskapet som leverer sensorene til Sørlandet sykehus.

– Den kan se om en person er på rommet, måle pustefrekvens og søvntilstand.

Datatilsynet er positive til teknologien, så lenge pasientene samtykker til overvåkingen og sensorene ikke fanger opp mer enn de trenger.

– Pasientene skal vite hva informasjonen brukes til, og sykehuset må sørge for at sensorene ikke fanger opp flere opplysninger enn man trenger. Og når man først har fått opplysningene, skal de brukes på måten de er tenkt, sier fagdirektør Camilla Nervik.

I fjor gjorde NRK en omfattende kartlegging av selvmord i psykiatrien. Der kom det fram at en stor del av pasientene som tok sitt eget liv, gjorde det på sitt eget rom.

Borghild Mathisen - pårørende psykiatri

PÅRØRENDE: For åtte år siden mistet Borghild Mathisen sønnen til selvmord. Han tok sitt eget liv på lukket avdeling i Kristiansand. I dag er hun leder for Landsforeningen for Pårørende innen Psykisk helse (LPP), og positiv til den nye teknologien.

Foto: Christina Cantero / NRK

Mer enn selvmord i måneden

Nasjonalt senter for selvmordsforskning og forebygging sin rapport fra 2018 viser at 1910 pasienter innenfor rus og psykiatri tok sitt eget liv over en periode på sju år. Det tilsvarer et snitt på nesten 23 pasienter i året.

Sønnen til Borghild Mathisen ble en del av denne statistikken.

– Det føles rart å si det, men dette kunne ha reddet sønnen min, sier hun om de nye sensorene.

– Ja, jeg kan nesten tro at han hadde levd i dag. Før han gjorde det var nok pulsen langt over 100, og da ville folk ha vært der med en gang.

Jeg tror det vil øke pasientsikkerheten

Borghild Spiten Mathisen, pårørende

Har du behov for å snakke med noen etter å ha lest denne saken?

 • Kirkens SOS hjelpetelefon: 22 40 00 40
 • Mental helses hjelpetelefon: 116 123

Siste nytt fra NRK Sørlandet

NRK Sørlandet
Spiller nå
Gaute Heivoll aktuell med ny diktsamling 00:42
Neste

Økonomistatus

Strømpris i dag

Inkludert avgifter

Billigst kl. 05 0,54 kr
Dyrest kl. 09 0,62 kr

Strømkostnader nå

 • Steke pizza 0,3 kr 25 min.
 • Dusje 2,5 kr 10 min. / 100 liter vann
 • Vaske klær 0,3 kr En vask
 • Varmeovn 0,6 kr 1000w, en time

Styringsrenta i prosent

Høyere styringsrente betyr økte utgifter dersom en har boliglån

Økte matpriser

Hvor mye matprisene har økt det siste året, sammenlighet med lønnsutvikling

 • Matvarer Aug 2022 – aug 2023
  + 9 %
 • Lønnsutvikling Anslag for 2023
  + 5,5 %