Hopp til innhold

Bykle til kamp mot misbruk av boplikten

Bykle kommune varsler nå kamp mot misbruk av reglene om boplikt. På Hovden har innbyggere i boligfelt tipset kommunen om at folk som ikke bor i bygda, bruker eneboliger som hytter.

Hovden i Setesdal kl.20.19

Mange ønsker seg hytte på Hovden. Ikke alle har råd, og enkelte velger å kjøpe et bolighus for å bruke det som fritidsbolig, ifølge ordføreren.

Foto: Asbjørn Odd Berge / NRK

Nå ønsker Bykle kommune å kryssjekke skattelistene med informasjon om eiendomsforhold og folkeregisteret for å finne ut om boligeieren faktisk bor i kommunen, opplyser ordfører Jon Rolf Næss (Ap).

– Vi ser tendenser til at enkelte spekulerer i å kjøpe bolighus med boplikt, og så bruke dem som hytter. Dette er lovbrudd, og en sak vi kommer til å følge opp, sier Næss.

Les også: Hytteeiere lurer unna store avgifter

Stor prisforskjell

Et eksempel fra ordføreren fungerer som illustrasjon på problemet.

Jon Rolf Næss

Ordfører i Bykle, Jon Rolf Næss (Ap) ønsker å kryssjekke enkelte boligeiere mot folkeregisteret.

Foto: NRK

En som skal selge boligen med boplikt får kanskje 2 millioner kroner for det. Dersom han selger det som hytte, ville den kunne gå for 5 millioner kroner.

– Hvis du ikke har nok penger, men har frekkhet nok, kjøper du et bolighus og bruker det som hytte. Det kommer vi nå til å ta tak i, sier Næss.

Lillesand dempet fokuset

I Lillesand kommune er det fortsatt boplikt, bortsett fra på Ågerøya. Tidligere var det ansatt en egen konsulent for å følge opp at bopliktreglene ble fulgt, men nå har kommunen valgt å bruke færre ressurser på dette, opplyser ordfører Arne Thomassen (H).

Arne Thomassen

I Lillesand har kommunen valgt å bruke mindre ressurser på kontroll av boplikten, forteller ordfører Arne Thomassen (H).

Foto: Svein Sundsdal / NRK

– Vi vet at det finnes noen som offisielt har flyttet til vår kommune, som står oppført her og skatter her, men som neppe bor her de 6 månedene de skal i året.

Likevel mener han at kommunen ikke opplever problemet som stort, og at det ofte har en forklaring dersom boligeieren ikke oppfyller boplikten på det aktuelle tidspunktet.

Arbeidet med å følge opp mulige lovbrytere krever nøye oppfølging, ifølge ordføreren.

– Når problemet ikke er større, har vi valgt å ikke bruke mye ressurser på det, sier Thomassen.

null
Spiller nå
AnneMa liker ikke Digipost! 01:22
Neste

Økonomistatus

Strømpris i dag

Inkludert avgifter

Billigst kl. 03 1,32 kr
Dyrest kl. 18 1,78 kr

Strømkostnader nå

  • Steke pizza 0,6 kr 25 min.
  • Dusje 5,5 kr 10 min. / 100 liter vann
  • Vaske klær 0,7 kr En vask
  • Varmeovn 1,3 kr 1000w, en time

Styringsrenta i prosent

Høyere styringsrente betyr økte utgifter dersom en har boliglån

Økte matpriser

Hvor mye matprisene har økt det siste året, sammenlighet med lønnsutvikling

  • Matvarer Jan 2023 – jan 2024
    + 8,7 %
  • Lønnsutvikling Anslag for 2024
    + 5 %