Under 3000 villaks har passert laksetrappen til 15 millioner

I 2014 åpnet laksetrappen til 15 millioner kroner ved Kvås i Lyngdal. Siden den gang har rundt 2800 villaks benyttet trappen, noe som gir en prislapp på 5300 kroner per laksepassering.

Nasjonalt villakssenter - Kvåsfossen

Kvåsfossen Sørnorsk Laksesenter.

Foto: Nasjonalt villakssenter - Kvåsfossen

– Norge har et ansvar for å ta vare på arten på verdensbasis, så jeg synes det er en god investering, sier Anne Charlotte Westerås, senterleder ved Kvåsfossen Sørnorsk Laksesenter.

Det var i 2014 at laksetrappen til 15 millioner kroner kom på plass ved Kvås i Lygna. Dette var et spleiseprosjekt mellom blant annet Lyngdal og Hægebostad kommune i Agder.

Målet var å få villaksen tilbake til elven, som strekker seg fra Hægebostad i nord til Lyngdalsfjorden i sør, for å gyte.

I begynnelsen var resultatene ikke noe å juble for, men ifølge senterleder Westerås peker pilen oppover.

– Man kan kanskje si at man i 2018 og 2019 ser at det har gitt resultater ved at flere laks har blitt klekt ved Kvåsfossen i Lygna.

Anne Charlotte Westerås

Anne Charlotte Westerås, senterleder ved Kvåsfossen Sørnorsk Laksesenter.

Foto: Nasjonalt villakssenter - Kvåsfossen

35 laksepasseringer i juli

Siden 2014 har totalt 2800 villaks benyttet seg av den 220 meter lange trappen til 15 millioner kroner. Dette gir en prislapp på 5300 kroner for hver eneste laksepassering til nå.

I år ble det notert 35 laksepasseringer for hele julimåneden, ifølge avisen Lister24.

– Det er veldig lavt, konkluderer Westerås.

Til tross for at resultatene virker skuffende ved første øyekast, er det flere som håper prosjektet vil gi avkastning på lengre sikt. Særlig handel, flere lokale arbeidsplasser og økende turisme har også vært målet.

– Tallet per laks høres veldig stort ut. Men det er viktig å se på investeringen som helhet og den verdiskapningen laksetrappen og laksefisket skaper, sier Margrethe Handeland, ordfører i Hægebostad.

Ordfører i Hægebostad, Margrethe Handeland (Sp)

Margrethe Handeland, ordfører i Hægebostad kommune.

Foto: Svein Sundsdal / NRK

– Hadde aldri blitt gjennomført i 2020

I Lyngdal var flere lokalpolitikere kritiske til pengebruken i startfasen av prosjektet. Til tross for dette er det lite negativitet å spore knyttet til laksetrappen.

– Ser man kun på dette ut ifra antall laksepasseringer er dette dyrt. Men det er mye mer rundt dette. Folk strømmer til, mange fisker i elven og det er et stort press på fiskekort, sier Vidar Skarpeid i Lyngdal Frp.

Hadde dette blitt gjennomført i 2020?

– Det hadde aldri blitt gjennomført i år. Det hadde i hvert fall ligget langt nede på listen. Kommunen har ingen penger å hente, forteller Skarpeid.

Han anslår at kommunen har et underskudd på 40–50 millioner kroner.

Nasjonalt villakssenter - Kvåsfossen

Kvåsfossen Sørnorsk Laksesenter.

Foto: Nasjonalt villakssenter - Kvåsfossen

Foss til besvær

Et problem denne sommeren har vært den høye vannføringen i vassdraget. Dette har gjort det vanskelig for laksen å «klatre» oppover i elven.

I tillegg til dette har Gysfossen, som ligger ovenfor Kvåsfossen, skapt store utfordringer.

– I løpet av de siste årene har vi funnet ut at den er et vandringshinder for laksen slik at den ikke kommer seg videre. Dette er en viktig sak for kommunen, forteller Handeland.

Selv om kostnaden knyttet til hver enkelt laksepassering overstiger bompengepasseringene ved både E18 og E39 med god margin, er laksetrappen ved Kvås kommet for å bli.

– Uten trappen kommer ikke laksen forbi Kvåsfossen uansett, og det er jo noe vi absolutt ønsker at den skal, slår Westerås fast.

Nasjonalt villakssenter - Kvåsfossen

Kvåsfossen Sørnorsk Laksesenter.

Foto: Nasjonalt villakssenter - Kvåsfossen