Brannen i containeren har slukket

NRK får opplyst at brannen har slukket, men at det fortsatt er glør i bunnen av containeren på Mjåvann industriområde. Foreløpig får ingen ta seg inn til brannstedet.