Boplikten kan være historie i Arendal

I korridorene spekuleres det nå om at boplikten i Arendal står for fall.

Arendal sentrum

Boplikten skal behandles i formannskapet i Arendal torsdag.

Foto: Svein Sundsdal / NRK

Etter fellesmøte i den nye «posisjonen» (Høyre, KrF, Venstre og Pensjonistpartiet) mandag kveld, er det klart at partiene stilles fritt.

Høyres gruppeleder, Peder Syrdalen, tolker nå stemningen slik:

– Det virker som vi vil gå inn for bolyst og ikke boplikt!

Skal behandle saken

Torsdag får vi kanskje svaret på om Arendal dropper boplikten, som nå omfatter hele kommunen. Saken kommer opp i formannskapet, før den går videre til bystyret for endelig avgjørelse.

Mange har vært spent på holdningen til Venstre, som er med i den nye «posisjonen». Nå sier gruppeleder Pål Koren Pedersen:

– Dette er en ordning som ikke fungerer, den har så mange smutthull at den er moden for å fjernes. Venstre mener at det skal arbeides for å skape levende lokalmiljøer og at vi ønsker lys i vinduene året gjennom. Vår tilnærming er at dette gjøres gjennom positive insitamenter heller enn forbud og påbud.

Det er uklart hvordan KrFs gruppe vil stemme. Men gruppeleder Tormod Vågsnes sier for sin del at han vil opprettholde boplikten for å hindre at prisen på boliger øker.

– Smutthullene er mange

Det siste partiet i «posisjonen», Pensjonistpartiet, har heller ikke helt avklart standpunktet. John T. Tjuslia sier han er tvil, men han heller per i dag til at boplikten bør opprettholdes.

Det kan fort bli avgjørende at Frp vil fjerne boplikten i hele kommunen. Varaordfører Anders Kylland uttaler:

– Det å ha råderett over sin egen eiendom er et viktig prinsipp som taler for å oppheve boplikten. Det er tvilsomt om boplikten virker som tiltenkt, smutthullene er mange og kontrollen er vanskelig og tidkrevende.

Ap og SV vil ventelig stemme for at dagens ordning, boplikt i hele kommunen, opprettholdes.

Rådmann Harald Danielsen har tidligere gitt et klart råd om å fortsette med boplikt i hele Arendal. Per i dag er det slett ikke sikkert at politikerne ikke vil følge det rådet.