NRK Meny
Normal

Ber Kristiansand ta imot flere flyktningbarn

Kristiansand er en av kommunene som nå blir bedt om å ta imot flere enslige flyktningbarn. Kommunen har fra før sagt ja til å bosette ti barn i år.

Flyfoto av Kristiansand

Kristiansands oppvekstdirektør mener kommunen har kapasitet og kompetanse til å ta imot langt flere mindreårige enslige flyktninger enn ti.

Foto: Tor Erik Schrøder / NTB scanpix

Antall flyktninger i landet har økt kraftig, og det trengs derfor flere kommuneplasser.

Det er integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDI) Sør som ber Kristiansand kommune om å ta mot flere enslige mindreårige flyktninger.

Avgjørelsen skal tas av politikerne i formannskapet om kort tid.

Ingrid Sætre

Det er en økning i antall enslige mindreårige flyktninger som for oppholdstillatelse, og som dermed trenger plass i en kommune, sier regiondirektør Ingrid Sætre i IMDI Sør.

Foto: Håkon Eliassen / NRK

Ti under 15 år

Kristiansand kommune skal i år ta imot 180 flyktninger, der ti av dem er enslige barn under 15 år. Forespørselen fra IMDI går på at fem til ti av plassene for ordinær flyktninger skal omgjøres til denne gruppa.

– Enslige mindreårige har høyere prioritet, og barn og ungdom har høyere prioritet enn voksne flyktninger, sier regiondirektør Ingrid Sætre i IMDI Sør.

Hun sier stadig blir flere som trenger en kommuneplass. Forespørselen om å ta imot flere barn går først og fremst til kommuner som har erfaring med denne type flyktninger.

– Ut fra dagens prognoser har vi har behov for 35 ekstra plasser i Agder og Telemark. Da vurderer vi det først at vi går ut ti de kommunene som har et mottaksapparat på plass og mange års erfaring med å bosette enslige mindreårige. Vi tror disse kommunene lettest vil kunne tilpasse flere plasser til denne gruppa, sier Sætre.

– Krevende gruppe

Kristiansands oppvekstdirektør Arild Rekve sier Kristiansand er en kommune som har kompetanse og kapasitet til å motta flere barn.

Arild Rekve

– Vi har kapasitet til å ta imot flere. Det vil kanskje koste litt på kort sikt, men ikke noe ekstra på lang sikt, sier oppvekstdirektør Arild Rekve i Kristiansand kommune.

Foto: Svein Sundsdal / NRK

– Men dette er en gruppe som er mer krevende enn ordinære, voksne flyktninger. De trenger mer opplæring til å begynne med, og så trenger de mer oppfølging der de bor. Vi har bemannede bofellesskap for enslige mindreårige. Det gjør at det er noe dyrere å ta imot unge, i alle fall til å begynne med, sier Rekve.

Han forklarer at på lang sikt vil kostnaden ikke være noe høyere.

– Vi har ennå ikke konkludert med hva vi skal bestemme oss for. Men det ligger jo i kortene at det er en gruppe som er kommet til landet og som raskt trenger plassering. Det er uheldig at de blir sittende for lenge i mottak. Det er de vurderingene som nå gjøres. Men vi har kompetanse og kapasitet til å ta imot dem, avslutter Rekve.