Beklager overmaling av kunstverk

Entra eiendom beklager nå at de har malt over en vegg som var en del av Iben Sandemoses utsmykning «Jungelen» i fylkeshuset i Kristiansand. Nå skal de møte kunstneren.

Kunstverk på fylkeshuset i Vest-Agder

Den ene veggen i møterommet Haven i fylkeshuset er hvit og overmalt.

Foto: Anne Wirsching/NRK

Iben Sandemose

Billedkunstner og fortfatter Iben Sandemose.

Foto: NRK
Detalj fra "jungelen" av Iben Sandemose

Detalj fra 'jungelen' av Iben Sandemose. Fylkeshuset i Vest-Agder, Kristiansand.

Foto: Anne Wirsching / NRK

– Vi er i dialog med Iben Sandemose, og vil ta stilling til om vi vil male opp veggen på nytt etter at vi har fått avholdt møte med Sandemose, skriver Entra til Vest-Agder fylkeskommune.

– Jeg håper vi kan møtes i neste uke, sier billedkunstner Iben Sandemose, som karakteriserer det som har skjedd som et hærverk.

Fylket ønsker bildet tilbake

Før jul oppdaget de ansatte i fylkeshuset at en av veggene Sandemose hadde utsmykket, var malt hvit. Eieren av bygget, Entra eiendom, hadde gjort dette fordi de trengte en vegg til å projisere bilder på. Fylkestinget protesterte, og fylkesordfører og fylkeskultursjef skrev brev og ba Entra om å erstatte kunstverket ved å få det malt på nytt.

Mona Aaretbrot

Regindirektør i Entra eiendom, Mona Aarebrot.

Foto: Entra eiendom
Kunstverk på fylkeshuset i Kristiansand

'Jungelen' er tittel på bildene på veggen i møterommet Haven i fylkeshuset i Kristiansand.

Foto: Anne Wirsching/NRK

Nå har Entra svart: «Entra beklager overmalingen av den ene veggen som var en del av utsmykningen «Jungelen» i Fylkeshuset. Vi er i dialog med Iben Sandemose, og vil ta stilling til om vi vil male opp veggen på nytt etter at vi har fått avholdt møte med Sandemose. Vi kan forsikre at vi har gjennomgått og kvalitetssikret våre rutiner. Vi beklager igjen det inntrufne.»

Brevet er undertegnet av Mona Aarebrot, Direktør Regionbyene, Entra.

Møter med jurist

Det overmalte veggmaleriet var en del av et større verk som strekker seg over flere vegger og er datert 1992.

Billedkunstner Iben Sandemose vil svært gjerne male veggen på nytt.

– Men jeg vet ikke om Entra vil ha det. De vil ikke svare meg før de har møtt meg.

Med seg i møtet skal hun ha en jurist fra fagorganisasjonen Norske Billedkunstnere eller en representant for BONO, Billedkunst Opphavsrett i Norge.

Kommunikasjonsdirektør i Entra, Tom Bratlie, skriver i en sms at de beklager det som har skjedd: «Vi har dialog med kunstneren, og så snart vi finner et møtetidspunkt som passer, vil vi sette oss ned og diskutere hva som skal skje videre.»

Optimist

Iben Sandemose tegner med tusjpenn/penneskaft

Iben Sandemose er klar for å gjenskape bildet som er malt over.

Foto: NRK

Sandemose har ikke fått noe entydig signal om hva Entra vil gjøre.

– Det virker som det er et spørsmål om pris. Men det er faste satser på slikt. Jeg tror ikke dette skal være noe problem for Entra. Jeg er veldig optimistisk. Veldig mange synes det er fint om bildet kommer opp igjen. Jeg satser på at det skjer.

Dersom hun får male opp igjen bildet, vil det bli med noen endringer.

– Veggene skal snakke sammen uansett. Men det kommer sikkert til å bli litt forandring hvis jeg får gjøre det. Det er jo gått noen år siden jeg laget det. Jungelen vokser!

"Jungelen" - bilde av Iben Sandemose

'Jungelen' - bilde av Iben Sandemose i møterom i fylkeshuset i Vest-Agder

Foto: Anne Wirsching / NRK