Hopp til innhold

Små barn selger nakenbilder på nett – nå krever Barneombudet tiltak

Barn nede i 8–10 års alderen selger nakenbilder av seg selv. Barneombudet, som blir kontaktet av bekymrede foreldre, krever tiltak fra myndighetene.

Mathias Lia Nordmoen

Mathias Lia Nordmoen i Barneombudet krever tiltak fra regjeringen etter at det ble kjent at barn helt nede i 8-10 års alderen selger nakenbilder på nett.

Foto: BARNEOMBUDET / Elisabeth Sandve/NRK

– Vi jobber med en stortingsmelding om trygg digitale oppvekst. Der vil det bli gjort et omfattende arbeid, som blant annet skal handle om konsekvensene ved barns nettbruk, sier barne- og familieminister Kjersti Toppe (Sp).

Statsråden forklarer at dette er den første meldingen i sitt slag og målet er å gi hjelpeapparatet mer kunnskap om farene ved barn og unges nettbruk.

Ministeren har seks barn. Selv husker hun at det kunne være krevende å være oppdatert på hva de gjorde på nett da de var små.

Les også Norske barn under ti år selger kroppen sin på nett med «kodespråk»

Kodespråk

Tillit til barna

Toppe valgte å ikke kontrollere all nettbruken til sine barn, men satset på tillit.

– Jeg forstår foreldrene og at det er krevende å følge med på alt. Vi må også ha tillit til barna og ikke kontrollere for mye, sier Toppe.

Men nå ber ministeren foreldrene om å ikke være naive.

– Vi foreldre må også være informerte om hvilke farer som er på nett. Nettvett er et felles ansvar der også skole og andre frivillige organisasjoner må delta for å få frem kunnskap og risiko. Myndighetene har også et ansvar for å legge til rette for dette.

– Tiden er overmoden

Barneombudet er ofte i samtaler med urolige foreldre.

De jobber med å ivareta barns rettigheter.

– Vi mener at tiden er overmoden. Myndighetene må intensivere arbeidet for at barn og unge tar trygge valg på nett, sier fagrådgiver og jurist i Barneombudet Mathias Lia Nordmoen.

Mathias Lia Nordmoen er seniorrådgiver i Barneombudet.

Myndighetene driver med brannslukking og iverksetter tiltak basert på frykt og ikke kunnskap, sier Mathias Lia Nordmoen, fagrådgiver og jurist i Barneombudet.

Foto: Barneombudet

– Vi har bedt om at det opprettes et forskningssenter for barn og unges digitale hverdag. Dette ble ikke prioritert på statsbudsjettet verken for 2022 eller 2023, sier Lia Nordmoen.

Også organisasjonen Barnevakten snakker med barn som har delt nakenbilder av seg selv og er dypt fortvilet.

– De blir usikre på hvem som har sett disse bildene. Det kan skape en sosial utrygghet, skolevegring og vansker med å fokusere, sier daglig leder Leif Gunnar Vestbøstad Vik.

– Hva skal foreldrene gjøre hvis de fersker barna med nakenbilder?

– Det viktigste er å ta en god prat og la barna få sette ord på det de har opplevd selv, før man blokkerer nettet eller tar fra de telefon, sier Vestbøstad Vik.

NRK forklarer

Råd til foreldre og foresatte

Råd til foreldre og foresatte

Vis interesse

Vis daglig interesse for barnas nettbruk ved å spørre hva de gjør på nettet og hvem de kommuniserer med.

Råd til foreldre og foresatte

Snakk om det

Snakk med barnet om seksualitet og at det ikke er vanlig at barn tar bilder uten klær og deler dette med andre.

Råd til foreldre og foresatte

For barn i barneskolen

Sett deg inn i aktuelle foreldreinnstillinger på telefoner og nettbrett. Vurder hva som passer å bruke til barnets modenhet og alder.

Råd til foreldre og foresatte

Barn i ungdomsskolen

Snakk med tenåringen om hvordan de ønsker å fremstå i sosiale medier og hva som er gode valg for en selv og andre.

Råd til foreldre og foresatte

Snakk med skolen

Spør skolen om hvordan foreldre og skolen kan samarbeide om forebygging. Mange opplever god hjelp i foreldremøter om temaet der foreldre kan dele erfaringer og samkjøre forebyggende aktiviteter ovenfor barna.

(Kilde: Barnevakten.no)

Oppskrift på lav selvfølelse

Psykolog Vidar Kristensen er kjent gjennom Instagram-kontoen @psykolog.pappa. Der har han mange unge følgere.

Han er bekymret for konsekvensene salg av nakenbilder kan ha for barn.

En fare er at disse barna kan utvikle et selvbilde der egenverdi knyttes opp til å selge seg selv som et objekt. Det er en oppskrift for lav selvfølelse på sikt, sier Kristensen.

Han fryktet at salget av nakenbilder normaliseres.

Jeg frykter at det er store mørketall. Det vil være nyttig å få mer kunnskap om de «som rammes» er barn som har fått for lite anerkjennelse og derfor søker oppmerksomhet andre steder, sier psykologpappa Vidar Kristensen.

Vidar Kristensen

Vidar Kristensen er psykolog og drives instagram-kontoen Psykologpappa. Han følges av mange unge og han frykter for konsekvensene dersom salg an nakenbilder normaliseres.

Foto: PRIVAT

Siste nytt fra NRK Sørlandet

null
Spiller nå
Nye løveunger i Dyreparken 00:43
Neste

Økonomistatus

Strømpris i dag

Inkludert avgifter

Billigst kl. 14 0,61 kr
Dyrest kl. 10 1,06 kr

Strømkostnader nå

  • Steke pizza 0,3 kr 25 min.
  • Dusje 2,7 kr 10 min. / 100 liter vann
  • Vaske klær 0,3 kr En vask
  • Varmeovn 0,7 kr 1000w, en time

Styringsrenta i prosent

Høyere styringsrente betyr økte utgifter dersom en har boliglån

Økte matpriser

Hvor mye matprisene har økt det siste året, sammenlighet med lønnsutvikling

  • Matvarer Apr 2023 – apr 2024
    + 6,8 %
  • Lønnsutvikling Anslag for 2024
    + 4,9 %