Hopp til innhold

Barn brukt i nettverkssalg

Nettverkssalgsaktører har blant annet benyttet små barn til å distribuere sine produkter, gjennom dugnader i idrettslag.

Thomas Fiskå

Thomas Fiskå tok datteren ut av Kristiansand turnforening, da han oppdaget at barna ble involvert i nettverkssalg.

Foto: Liv Eva Welhaven Løchen / NRK

Små barneføtter tripper forventningsfullt på parketten. Å være seks år og turnrekrutt innebærer mye nytt. Her skal de lære å slå hjul, opptre og være en del av et fellesskap.

Men fellesskapet kommer med en pris. Her er behovet for dugnad stort.

Når treningen er over, oppstår et kaos av strutteskjørt, drikkeflasker og utdeling av Forever Living Aloe Lips.

Lips

Når barn gjennom sine idrettslag har solgt slike leppepomader, har ikke foreldrene kunne vite hvem som satt igjen med bonuser og fortjeneste.

Foto: Per-Kåre Sandbakk / NRK

Blant annet i Lillesand turnforening har dette vært en viktig inntektskilde. Det står klart og tydelig på lappen som deles ut sammen med esken med leppepomader, til hver av utøverne.

Skjermdump brosjyre

Her var brosjyren som ble delt ut til barna i Lillesand Idrettslag.

Foto: Skjermdump

Fra bagasjerommet på trenerens bil lempes flere kasser ut. Hun er selv forhandler av Forever Living.

Tok datteren ut av turnforeningen i protest

Også i naboklubben Kristiansand turnforening, har salget av Forever Living lips vært en fast del av dugnaden.

Thomas Fiskå er far til en jente som har gått på turn. Det gjør hun ikke nå lenger:

– Vi fikk avsmak for hele finansieringsmodellen til turnforeningen, sier Fiskå.

Han ble svært overrasket da datteren fikk utlevert en kartong med leppepomader som hun skulle selge videre.

Han gjenkjente raskt Forever Living som en nettverksaktør, og ble umiddelbart skeptisk. Han mener nettverkssalg gjennom dugnad er problematisk, siden det er lite gjennomsiktighet om hvem som sitter igjen med fortjenesten.

Nettverkssalg

Slik foregår nettverkssalg i praksis.

Foto: Illustrasjon: Digital historieutvikling / NRK

Til forskjell fra andre firmaer som selger produkter til idrettslag for dugnad, kreves det omfattende innsats og kartlegging av de skjulte nettverkene for å finne ut hvem som sitter på fortjenesten.

– I beste fall er det uetisk. I dette tilfellet aner du ikke hvem som sitter igjen og tjener penger på dugnaden, i motsetningen til andre grossister hvor du i det minste ser hvem som er mellomledd.

Komplisert og lite gjennomsiktig

Her får Fiskå støtte av høyskolelektor Morten William Knudsen ved BI.

Han mener nettverkssalg kan ha såpass kompliserte sider ved seg, og at folk flest kan ha vanskeligheter med å skjønne hvilke moralske baksider som oppstår.

– Det blir så tilslørt at det er vanskelig å forstå hva det egentlig handler om. Hvis du gjør ting veldig komplisert, blir det også vanskelig å skjønne det moralske dilemmaet som ligger under.

Han mener de etiske sidene og ansvaret ved salg er viktig, og sier det er noe av budskapet han og kollegaene prenter inn hos studentene ved BI.

– Alt du gjør, må være så åpent at du kan stå på Dagsrevyen og forsvare det.

Til slutt så Thomas Fiskå i Kristiansand ikke noen annen utvei enn å ta datteren ut av turnforeningen.

Thomas Fiskå

Fiskå reagerer på at lite gjennomsiktighet innen nettverkssalg, gjør at foreldre ikke vet hvor dugnadspenger havner til slutt.

Foto: Liv Eva Welhaven Løchen / NRK

– Jeg synes inntjeningsmodellen overskygget både treningsglede og dugnadsånd.

NRK har over lengre tid prøvd å finne ut hvem som stod som distributør inn mot Kristiansand turnforening, uten å lykkes. Ifølge daglig leder Elke Udelhoven, var det gjennom foreldregruppa forslaget først kom. En av de foresatte kjente noen som drev med nettverkssalg og som kunne gi en grei innkjøpspris.

Elke Udelhoven

Elke Udelhoven i Kristiansand turnforening sier de har sluttet å selge produkter fra nettverkssalg nå.

Foto: Liv Eva Welhaven Løchen / NRK

Frem til de negative reaksjonene begynte å komme, var også turnforeningen fornøyd. Produktene opptok lite lagringsplass og tilbakemeldingene fra en del foreldre skal ha gått på at de var enkle å omsette.

Turntrenerens "upline" var forhandler

Da NRK tar kontakt med turntreneren i Lillesand i juni i år, sier hennes «upline» eller sponsor, nettverkstoppen Stig Arne Hanssen, at det var han som startet avtalen med turnforeningen, og at treneren selv ikke har hatt noen fortjeneste på salget.

Hanssen sjekk

Stig Arne Hanssen har gjort stor suksess med nettverkssalg, og har fått flere bonuser og anerkjennelser innen Forever Living.

Foto: Skjermdump Stig Arne Hanssen profil / Facebook.com

Hanssen mener utbyttet har vært minimalt.

Bare timer før publisering, sender han imidlertid kopier av fakturaene som NRK har etterspurt. I 2014 fakturerte hans firma, Easy Marketing, Lillesand idrettslag for 36 600. De nye dokumentene viser at det var en annen forhandler i samme nettverk som også solgte leppepomader til turnforeningen i 2015 og 2016. Hansen sier det var en vennetjeneste, siden han selv var på reise da.

På samtlige av fakturaene står turntrenerens navn som referanse.

Innen nettverkssalg er det imidlertid ikke bare ren fortjeneste som bidrar til å øke status i den hierarkilignende oppbygningen. Bonuser, betalte reiser og lavere innkjøpspris er også en del av fordelene ved større distribusjon.

Første gang NRK begynner å se nærmere på nettverkssalg i idrettslag, er høsten 2015. Da Forever Livings hovedkontor i Skandinavia får vite at pressen fatter interesse for salget, endrer de regelverket.

Country manager Fredric Alerstam i Forever Living Scandinavia, sier følgende om nettverkssalg i norske idrettslag:

Fredric Alerstam i Forever Living

Country manager Fredric Alerstam sier den norske praksisen med å benytte barn i nettverkssalg, har ført til en regelendring.

Foto: Forever Living

– Vi vet at idrettsforeninger har hatt veldig god fortjeneste på disse avtalene, og det er derfor de har vært så populære. Det er dog ikke noe som Forever Living har initiert, men derimot forhandlere selv. Selv om dette er fullt lovlig i Norge, informerte vi umiddelbart våre forhandlere om at dette ikke er forenlig med network marketing eller den måten vi som selskap ønsker å jobbe på. Vi har siden da tydeliggjort dette i våre allmenne vilkår og regler.

Stig Arne Hanssen sier at nettverkssalg gjennom idrettslag har blitt praktisert uten negative reaksjoner fra foreldre og omgivelser tidligere.

Hierarki Hanssen

Stig Arne Hanssen under en forretningspresentasjon for Forever Living i Kristiansand i juni.

Foto: Liv Eva Welhaven Løchen / NRK

Gjennom en epostkartlegging NRK har gjort i vår blant idrettslag over hele landet, viser det seg at det ikke er veldig vanlig, men at nettverkssalg av ulike typer har vært og blir praktisert gjennom dugnader i idrettslag.

Forever Living var det selskapet som oftest ble nevnt.

Idrettsforbundet reagerer

Informasjonsrådgiver Caroline Dokken Wendelborg i Norges idrettsforbund sier de ikke kjenner til de aktuelle sakene, men at tematikken absolutt berøres av idrettens regelverk.

– En ansatt eller tillitsvalgt i et idrettslag skal ikke kunne delta i en beslutning dersom vedkommende eller dens nærstående, har en personlig egeninteresse i avtalen. Dette innebærer at en person ikke kan delta i en beslutning om kjøp av dugnadsprodukter dersom en selv, eller nærstående, har en økonomisk interesse i valg av leverandør.

Thor Bertelsen som er leder i Lillesand Idrettslag, bekrefter at styret tok opp problemstillingen for et par år siden. Det sammenfaller tidsmessig med NRKs første undersøkelser av turntrenerens rolle i Forever Living, som også førte til at hovedkontoret endret regelverket.

Forever Living

Slik fremstår gjerne produktpresentasjonen til Forever Living.

Foto: Per-Kåre Sandbakk / NRK

Har dere vært kjent med turntrenerens egen rolle i Forever Living?

– Det var vel noe av det som gjorde at det ble en sak for et par år siden, og som var årsak til at vi skulle slutte med dette.

– Ser dere at dette kan være problematisk?

– Det jeg har sett av dette, er at det minner om pyramidesalg, og da er det ikke greit. Det mangler transparens, og det er ugreit.

Han mener denne formen for dugnad nå ikke vil gjenta seg i idrettslaget. Han sier andre nettverkssalgsaktører har forsøkt å få innpass gjennom dugnaden, men blitt avslått.

Turntreneren har ikke besvart NRKs telefonsamtaler eller sms-er, men gjennom sin "upline" Hanssen understreket at hun ikke selv har hatt personlig fortjeneste på salget.

Etter at denne saken ble publisert har Lillesand idrettslag sendt ut en pressemelding. Her understreker LIL at ingen enkeltpersoner har tjent penger på salget av Forever Living-produktet, og at inntektene i sin helhet har gått til klubben. LIL opplyser også at klubben har omsatt for 130.000 kroner i de årene de har holdt på med salget.

Denne artikkelen er oppdatert 17.10.17 med opplysninger som framgår av en pressemelding Lillesand idrettslag sendte ut etter at artikkelen ble publisert. Her understreker LIL at ingen enkeltpersoner har tjent penger på salget av Forever Living-produktet, og at inntektene i sin helhet har gått til klubben. LIL opplyser også at klubben har omsatt for 130.000 kroner i de årene de har holdt på med salget.