Nettverkstopp truet Brandsdal med advokat

Start-direktør Even Øgrey Brandsdal ble truet med advokat av nettverkstoppen Stig-Arne Hanssen, da han ville finne ut hvem som satt med fortjenesten etter sønnens dugnad.

Hanssen og Lips

Her er Stig Arne Hanssen med en av de omdiskuterte leppepomadene under en forretningspresentasjon i Kristiansand i sommer.

Foto: Per-Kåre Sandbakk / NRK

Start-direktør Even Øgrey Brandsdal er en av flere som har reagert på at barn i årevis har solgt produkter fra nettverkssalgsaktøren Forever Living gjennom sine idrettslag.

Brandsdal, som selv har hatt sentrale næringslivsposisjoner, begynte å foreta egne undersøkelser for å finne ut hvem som distribuerte de såkalte «Lips»-leppepomadene som sønnen hans skulle selge gjennom Vågsbygd turnforening.

Even Øgrey Bransdal

Start-direktør Even Øgrey Brandsdal reagerte på at han ble truet med advokat av nettverkstoppen Hanssen da han ba om redegjørelse på hvem som satt med fortjeneste.

Foto: Privat

– Jeg kjente til strukturen innen nettverkssalg og syntes det ble feil at enkeltpersoner man som foreldre ikke kjente identiteten til, skulle tjene penger og bonuser gjennom idrettslag, forteller Brandsdal.

Til slutt fikk han vite at det var nettverkstoppen Stig Arne Hanssen, som stod som forhandler.

Da Brandsdal ber om en redegjørelse på hvem andre som sitter på profitt etter sønnens dugnad, blir han truet med advokat:

Slik jeg vurderer saken så har man ikke spilt med åpne kort og da setter man store spørsmålstegn ved om de etiske spillereglene er fulgt. Å bli truet med advokat var ikke hva jeg forventet når jeg sendte en skriftlig henvendelse til to idrettslag om en redegjørelse, sier Brandsdal.

Stig Arne Hanssen rekruttering

NRK har fått tilgang til mailutvekslinger mellom Brandsdal og Hanssen, hvor han ber om redegjørelse på hvem som egentlig tjener penger på dugnadene, som har foregått på samme vis i Lillesand, Kristiansand og Vågsbygd.

Foto: Liv Eva Welhaven Løchen / NRK

Da Brandsdal begynte å undersøke hvorfor også Vågsbygd turnforening hadde begynt med dette, fikk han vite at det var nettopp Forever Living-forhandler og turntreneren i Lillesand idrettslag, som hadde presentert dette som en dugnadsmulighet for den da nyoppstartede turnklubben i Vågsbygd.

Hun er i det man kaller downline til Hanssen, og utgjør altså en del av hans nettverk.

Daglig leder i Vågsbyd turn, Anette Ourom, sier sakene som er rullet opp, er beklagelige og at de bare hadde dugnaden i ett år.

Hierarki Hanssen

Froland-baserte Stig Arne Hanssen utgjør en del av verdenseliten i nettverksselskapet Forever Living. Her viser han hvordan man kan klatre i hierarkiet ved økt produktomsetning og flere selgere i sin «downline».

Foto: Liv Eva Welhaven Løchen / NRK

– Jeg synes det er dumt at de bruker idrett i denne typen forretninger, sier Ourom.

Hanssen har tidligere sagt til NRK at fortjenesten på dugnaden har vært minimal, og at turntreneren i Lillesand ikke har tjent noe på salget. Likevel skriver han i en annen epost til Brandsdal at han holder ham ansvarlig for tapt fortjeneste:

«Minner om at hvis Even Ø Brandsdal har spredt denne type feilaktig «informasjon» til andre og dette har medført at mitt firma påføres et økonomisk tap så er han å regne som ansvarlig i forhold til det loven sier om dette», skriver Hanssen.

Hanssen sier han mener konflikten har vokst seg unødvendig stor, og at det har vært flere telefonsamtaler og eposter før den nevnte utvekslingen kom. Han sier imidlertid at han tar ansvar for den delen av konflikten som han har bidratt til.

– Min intensjon har hele tiden vært å hjelpe idrettsforeningene og min opplevelse er at vi har hatt et åpent og bra samarbeid med dem, hvor jeg har besvart alle spørsmål som har vært aktuelle. Hvis man fra foreningenes side er av en annen oppfatning,er jeg selvsagt åpen for en dialog med dem rundt dette.

Brandsdal mener tillit og åpenhet er avgjørende.

Det er utrolig viktig at man har tillit til dem som har et verv i et idrettslag. Det bør være gjennomsiktig dersom medlemmer drar økonomiske fordeler gjennom salgsaktivitet i idrettslaget, avslutter Brandsdal.

Lillesand idrettslag og turntreneren har ikke kommet med nye kommentarer i denne saken.

Nettverkssalg
Foto: Illustrasjon: Digital historieutvikling / NRK