Barbu-protestene vinner fram

Ordføreren ber om at Barbu-planene endres.

Barbumotstandere

Ordfører Torill Rolstad Larsen ble møtt av demonstranter da driftsstyret debatterte Barbu-utbyggingen for en uke siden.

Foto: Sundsdal, Svein / Svein Sundsdal/NRK

Torill Rolstad Larsen

Torill Rolstad Larsen

Foto: Sundsdal, Svein / Svein Sundsdal/NRK

Ordføreren i Arendal, Torill Rolstad Larsen, ber nå utbyggeren i Barbu om å endre planene.

I forrige uke ba ordføreren tilhengerne av utbyggingen om å komme på banen. Men protestene mot seks blokker i Barbu er så massive at ordføreren nå mener utbyggeren må vurdere om utbyggingen er godt nok tilpasset den nåværende bebyggelsen i bydelen.

- Nå ber jeg om at de ser på materialbruken og formen på husene slik at den tilpasses bedre det bomiljøet som er der fra før - for å imøtekomme de største kritikerne av utbyggingen, sier Rolstad Larsen.

LES: ETTERLYSER BARBU-TILHENGERE

- Blokker eller ingenting i Barbu

Arendalsordføreren har så lang sagt ja til utbyggingen i bydelen Barbu, og har ikke endret standpunkt.

- Jeg vil gjerne at det skal være en utbygging, men den kan tilpasses bedre. Sier vi nei, så tror jeg ikke det skjer noen ting i Barbu - verken parkanlegg eller et alternativbt utbyggingssystem, sier Rolstad Larsen.

Utfallet er åpent

Bystyret i Arendal skal si ja eller nei til Barbu-planene den 24.april, men motstanden har økt den siste tiden.

Driftsstyret i Arendal gikk i forrige uke inn for Barbu-utbygging med fem mot fire stemmer. Høyre, Venstre og Senterpartiet stemte i mot planene. Arbeiderpartiet, Kristelig Folkeparti og Fremskrittspartiet stemte for.

Men under behandlingen i driftsstyret kom det fram at det er intern splittelse i flere partier, og dermed er det usikkert hva utfallet av den endelig behandlingen i bystyret blir.

LES: NY SPENNING OM BARBU