NRK Meny
Normal

El-busser i Arendal: – Kan spare millionbeløp

Dersom fylkesutvalget får støtte fra Samferdselsdepartementet vil el-busser i Arendal være en realitet fra sommeren 2015.

El-buss

El-busser er på vei til Norge, og Aust-Agder kan bli det andre fylket til å ta i bruk bussene.

Foto: KAIST

Et enstemmig fylkesutvalg i Aust-Agder stemte mandag ja til å starte opp et pilotprosjekt med el-busser i Arendal.

Jon Olav Strand (KrF)

Jon-Olav Strand sier det nå er stor sannsynlighet for at el-busser blir en realitet i Arendal.

Foto: Svein Sundsdal / NRK

– Hvis det nå går som vi har tenkt vil vi starte opp med drift fra 2015, sier fylkesvaraordfører i Aust-Agder, Jon-Olav Strand (KrF).

Det er snakk om et prosjekt som går over to-tre år, hvor de eksisterende bussrutene blir erstattet av el-busser.

Nå gjenstår kun forhandlinger med Setesdal bilruter, og at Samferdselsdepartementet vil støtte prosjektet.

– Etter forhandlingene vil vi trenge en oversikt over alle kostnadene, slik at vi kan få det eksakte tallet på hvor mye dette vil koste, sier Strand

Transnova, som administrerer de statlige midlene, har mulighet til å støtte prosjektet med opptil 45 prosent.

– Vil gi verdifull erfaring

Fylkesvaraordføreren mener det finnes mange gode argumenter for at man nå ønsker el-busser i Arendal.

– Prosjektet vil både gi verdifull erfaring, i tillegg til at det avlaster Arendal sentrum for dieselbusser. Det gir bedre miljø og luftkvalitet, sier Strand.

Han legger til at det er viktig at de får vite hvilke utfordringer som vil oppstå i forbindelse med driften av bussene.

Kan spare millionbeløp

Ingvild Kilen Rørholt
Foto: Odd Skjerdal/NRK

Aust-Agder er en del av klimaspydspissprosjektet til Zero, som også har bistått med et tett samarbeid i prosjektet. De regner med at fylket kan spare store kostnader på å velge el-busser.

– Dersom Arendal skifter ut de tre bussene som går i sentrum i dag kan de spare en million kroner i drivstoffutgifter, sier Ingvild Kilen Rørholt i Zero.

Hun legger likevel til at prosjektet har kostnader knyttet til innkjøring av el-bussene, i tillegg til å skaffe ladestasjoner.

– Dersom fylket får den støtten de har forutsatt kan man også spare inn disse ekstra investeringene på tre til fire år, sier Rørholt.

Kan bli det andre fylket

Hvis det nå går som vi har tenkt vil vi starte opp med drift fra 2015.

Jon-Olav Strand (KrF)

Til nå er det kun Rogaland som har satt i verk et prosjekt om el-busser i fylket. Det gjør at Aust-Agder kan bli det andre fylket i Norge.

– Det grønne skiftet er i gang, og Aust-Agder har virkelig tatt en rolle her. De viser at de vil være blant de første, sier Rørholt.

Det er fylkesvaraordføreren enig i.

– Her handler det om å vise at man er proaktiv, og at man vil gjøre med de utfordringene man har med klimaet, avslutter Strand.