Årsak til pestutbrudd

At det er et såkalt «smågnagerår» kan være årsaken til at harepesten har fått et utbrudd i Sør-Norge. Økt smittefare sammenfaller ofte med at det er mange lemen og mus i naturen. Det sier forskningssjef Erik Framstad hos NINA.