Hopp til innhold

Må vente månedsvis på svar om å få levere søppel her

Flere ansatte hos Fylkesmannen i Kristiansand har sluttet fordi kontoret skal flyttes til Arendal. Henvendelser om miljø og forurensing har dermed fått lengre saksbehandlingstid.

Timenes, Kristiansand

Firmaet Petter Løvaas har søkt om konsesjon for mottak av avfall her.

Foto: Andreas Benjamin Guthe / NRK

Kristiansand Håndverkerforening fikk beskjed om at de i verste fall må vente ut året før en søknad om søppeltømming blir ferdig behandlet.

Forklaringen var at saksbehandleren hadde sluttet på grunn av samlokalisering i Arendal, ifølge et brev NRK har fått tilgang til.

Samler alle i Arendal

– I 2017 har 10 av våre 120 medarbeidere i Kristiansand sluttet. For flere av dem har antakelig flytting til Arendal, og dermed lengre reisevei, vært en medvirkende årsak til at de har søkt seg til andre stillinger, sier assisterende fylkesmann Tom Egerhei.

Tom Egerhei

Egerhei tok kontakt med håndverkerne med en gang han fikk høre om saken.

Foto: Svein Sundsdal/NRK

Han poengterer at det ikke er selve sammenslåingen som har medført lengre saksbehandlingstid, men kombinasjonen av flere saker og færre ansatte:

– På enkelte områder, blant annet behandling av klagesaker etter plan- og bygningsloven, har saksbehandlingstiden gått ned etter sammenslåingen. Det er likevel beklagelig at det på miljøområdet har økt så mye som det har.

Egerhei sier det jobbes aktivt med å rekruttere nye medarbeidere inn i ledige stillinger.

– Fylkesmannen skal være en garantist for rettssikkerheten til innbyggerne. Det innebærer at vi alltid vil stille strenge krav til kvaliteten på den saksbehandlingen som utføres hos oss, sier han.

Avfall Sør, Sørlandsparken

Avfallsstasjonen i Sørlandsparken.

Foto: Andreas Benjamin Guthe / NRK

500.000 kilometer mer kjøring

Denne ene saken gjelder en søknad om et nytt avfallsmottak øst i Kristiansand. Firmaet Petter Løvaas har søkt om konsesjon for mottak av avfall på Timenes, men det kan altså ta måneder før den er behandlet.

Det er en avfallsstasjon på hver side av Kristiansand – i Sørlandsparken og på Mjåvann. Problemet er at bedrifter fra 1. juli kun kan levere avfall på Mjåvann nesten to mil unna.

Dette vil ifølge håndverkerforeningen i løpet av et halvt år føre til:

 • Rundt 3,4 millioner kroner dyrere søppelhåndtering.
 • Nærmere 500.000 km unødvendig kjøring med dieselbiler.
 • 10.000 unødvendige passeringer av Varoddbroa.

– Vi synes dette er veldig beklagelig. Jeg fikk beskjed om at de er underbemannet og at søknaden må over til en ny saksbehandler, sier næringspolitisk talsmann Per Anders Olsen i Kristiansand Håndverkerforening.

Søppelkart

For trangt

Det er Franzefoss som håndterer avfall fra bedrifter i Kristiansand. En leieavtale hos Avfall Sør i Sørlandsparken ble sagt opp fra 1. juli.

– Det er veldig stor pågang og vi trengte mer plass, sier administrerende direktør Hans Georg Høgevoll-Garstad i Avfall Sør og understreker:

Vidar Kleppe

Vidar Kleppe i Demokratene spør ordfører Harald Furre om det er mulig å finne en løsning.

Foto: Håkon Eliassen / NRK

– Vi skulle gjerne hatt en løsning for næringslivet, men primæroppgaven er husholdning og vi måtte prioritere.

Franzefoss ville forlenge kontakten og ønsker et anlegg på hver siden av byen, opplyser daglig leder Trond Sørensen.

Tas videre politisk

Håndverkerforeningen betegner situasjonen som lite smidig og uakseptabel, og har i et brev bedt byens politikere om hjelp til å finne en ny løsning.

Gruppeleder Vidar Kleppe i Demokratene har tatt saken videre. Kleppe spør ordføreren:

Demokratene mener at denne saken må følges opp politisk, fra den politiske ledelsen i Kristiansand kommune. Hva vil ordføreren konkret gjøre med denne saken?

Vidar Kleppe (Dem)
NRK Sørlandet
Spiller nå
Gaute Heivoll aktuell med ny diktsamling 00:42
Neste

Økonomistatus

Strømpris i dag

Inkludert avgifter

Billigst kl. 03 0,57 kr
Dyrest kl. 19 0,62 kr

Strømkostnader nå

 • Steke pizza 0,2 kr 25 min.
 • Dusje 2,4 kr 10 min. / 100 liter vann
 • Vaske klær 0,3 kr En vask
 • Varmeovn 0,6 kr 1000w, en time

Styringsrenta i prosent

Høyere styringsrente betyr økte utgifter dersom en har boliglån

Økte matpriser

Hvor mye matprisene har økt det siste året, sammenlighet med lønnsutvikling

 • Matvarer Aug 2022 – aug 2023
  + 9 %
 • Lønnsutvikling Anslag for 2023
  + 5,5 %