Normal

Kamp om vindkraftverk

Organisasjonen Stopp raseringen av Kysten anker konsesjonen som ble gitt Lista vindkraftverk.

Vindmøllepark
Foto: Sigurdsøn, Bjørn / SCANPIX

Det blir kamp om Lista vindkraftverk i Farsund. Organisasjonen Stopp raseringen av Kysten anker konsesjonen som Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) tildelte Norsk Miljø Energi Sør A/S like før jul.

Organisasjonen anker samtlige fem konsesjoner for vindkraft som NVE tildelte. 

Dermed blir det Miljøverndepartementet som avgjør om Lista og fire andre vindkraftverk kan bygges 

De planlagte 31 vindmøllene på Lista kan gi 14 000 husholdninger strøm.

 

 

 

 

Vil rage 125 meter til værs

Etableringen av vindmøller på på Lista har vært konfliktfylt. Også miljøvernavdelingen hos Fylkesmannen i Vest-Agder går mot bygging.

Ulempene ved et vindkraftverk er først og fremst visuelle virkninger for landskapet og negative virkninger for blant annet fugleliv, friluftsliv, kulturminner og bebyggelse.

På Lista skal det bygges 31 vindmøller. Hvert vindmølletårn blir opp til 80 meter høyt. Med vingene medregnet vil vindmøllene rage 125 meter over bakken.

NVE mener at de negative virkningene for omgivelsene kan godtas.

Motstand på Lindesnes vant fram

Lederen i organisasjonen Stopp raseringen av kysten, Hallvard Slettevoll, stiller spørsmål ved om NVE er rette instans for håndtering av vindkraftsaker.

Han sier til NTB at det har vært negative reaksjoner mot alle de fem vindkraftutbyggingene lokalt. Men protestene har ikke vært like sterke som de var på Lindesnes, hvor protester fra lokalbefolkningen førte til rettssaker og utbygger ble pålagt å bygge stille uteplasser for beboere i nærområdet rundt vindturbinene.

NVE merket seg den sterke lokale motstanden, og gav ikke konsesjon til større utbygging på Lindesnes.