Hopp til innhold

Anbefaler massiv plukking av østers

Stillehavsøsters er en fremmedart som øker kraftig langs Skagerrak-kysten. Massiv plukking av arten kan være siste utvei for å bremse en økologisk krise, mener eksperter.

Massiv plukking av østers langs hele Skagerrakkysten, kan være siste utvei for å bremse en økologisk krise. Det mener en ekspertgruppe nedsatt av Klima- og miljødepartementet. 
Stillehavsøsters er en fremmedart som øker sterkt, og fortrenger naturlige norske arter. Nå må myndighetene legge til rette for bedre mottak av delikatessen, mener forskerne.

NETT-TV: Stillehavsøsters kan gi økologisk krise.

Stillehavsøstersen har nærmest eksplodert i antall langs Skagerrak-kysten de siste årene på grunn av milde vintere.

Dermed fortrenger den naturlige norske arter.

Har eksplodert i Norge og Norden

Forskerne regner med at det har vært en tidobling av arten de siste årene, og slår alarm i en rapport til norske miljømyndigheter.

– De siste ti årene har arten blitt den mest dominerende vi har, sier forsker ved Havforskningsinstituttet i Flødevigen, Torjan Bodvin

– Denne formerer seg noe fantastisk, sier han.

I Norge har man enkelte steder sett 300 Stillehavsøsters på en kvadratmeter.

I Tyskland, Nederland og Danmark er det opp i 1500, og da er det ikke plass til noe annet, mener forskerne.

Stillehavsøsters

I Norge har man enkelte steder sett 300 Stillehavsøsters på en kvadratmeter.

Foto: Havforskningsinstituttet

– Den lager høye tette rev, og det endrer området den kommer i. Det betyr at det biologiske mangfoldet på stedet blir totalt endret, sier Bodvin.

Vi tror det er helt avgjørende at man gjør noe før man har de samme tilstandene som i Europa

forsker ved Havforskningsinstituttet i Flødevigen, Torjan Bodvin

– Må plukke og selge

Problemet øker i omfang, og forskerne mener myndighetene må legge til rette for bedre mottak av delikatessen.

Ekspertene mener massiv plukking er løsningen.

– Vi tror det er helt avgjørende at man gjør noe før man har de samme tilstandene som i Europa, sier Bodvin.

– Dette er en felles oppfatning blant forskerne både i Norge og i Norden.

Han sier østersen er fantastisk sjømat, og at man bør se på den som en ressurs.

– Så vi må legge til rette for at denne kan utnyttes kommersielt, sier Bodvin.

Asbjørn Østerholt

Asbjørn Østerholt er en ivrig plukker av den fremmede østersen, og ønsker en kommersialisering velkommen.

Foto: Erik Wiig Andersen/NRK

– Hvem som helst skal kunne plukke østersen, og de må ha et sted å levere dem, sier han.

– En god løsning

Asbjørn Østerholt fra Risør er stadig ute for å plukke denne østersen.

Han hilser masseplukking velkommen.

– Det synes jeg hører veldig flott ut, sier Østerholt.

Han mener ideen om et system der man kan plukke, levere og få litt penger er god.

– Hvis det er sånn at denne østersen vokser i den farten som de sier, så må jo dette være en flott biinntekt, sier han.

– Pluss at folk får en opplevelse av å være ute og i naturen, sier han.

Asbjørn Østerholt fra Risør plukker Stillehavsøsters og ser på den som en delikatesse.