NRK Meny
Normal

AE anker rettighetsdom

Agder Energi har anket en dom fra lagmannsretten om grunneiers rettigheter til verdiskapningen i kraftindustrien til Høyesterett.

Foss
Foto: Kjell Ivar Fossnes

Tvisten mellom Agder Energi og grunneier Magne Møllen har pågått siden kraftselskapet i fjor sommer startet en turbin i Uleberg kraftverk i Evje og Hornnes kommune.

Mens lagmannsretten i et såkalt overskjønn mener at grunneieren skal ha halve merverdien av kraftutbyggingen, slik at erstatningen følger markedspris, mener kraftgiganten på Sørlandet at en 100 år gammel praksis må følges.

Standard erstatning

Den gamle praksisen innebærer at det kun blir gitt en standard erstatning ut fra fallhøyde og regulert vannføring. Agder Energi har derfor anket saken til Høyesterett, skriver Nationen. 

- Mens Agder Energis påstand vil gi grunneier Møllen en årlig leiesum på 65 000 kroner, vil overskjønnets markedsprinsipp gi fem ganger så høy erstatning, sier prosessfullmektig for Møllen, advokat Olav Felland til avisen.

Etter at energiloven ble vedtatt i 1990 ble det plutselig konkurranse om fallrettighetene.

Lønnsomt først nå

- Grunnen til at erstatningsspørsmålet ikke har dukket opp i løpet av de 17 årene som har gått, skyldes at det først på 2000-tallet ble lønnsomt med kraftutbygginger, mener Agder Energis advokat Helge Tofte.

- Utfallet i saken vil ha mye å si, spesielt for småkraftbransjen, mener Småkraftforeningen. Med markedspris på fallrettighetene blir det mer attraktivt for grunneierne å bygge ut små kraftverk, og med det skape lokale arbeidsplasser, konstaterer daglig leder Bjørn Lauritzen i Småkraftforeningen.