– Yrkesfag må få høyere status

– Ikke alle skal ta en lang universitetsutdannelse hvis de ikke har lyst til det, sier administrerende direktør i Agderforskning, Kristin Wallevik.

Industriarbeidar i Hefei, Anhui-provinsen i Kina

(Illustrasjonsfoto)

Foto: JIANAN YU / Reuters

Wallevik argumenterte sterkt for heving av yrkesfagenes status under Agderkonferansen tirsdag, hvor kompetansen vi trenger i framtida var blant temaene.

Wallevik mener det er svært viktig å sikre nok lærlingplasser og sørge for fleksibilitet.

– Det er nye krav og konkurransen blir tøffere. Det gjør det viktigere å få til mer og få større fleksibilitet. Bedriftsledere er blant annet opptatt av mulighetene for doble fagbrev. Å sikre kompetanse innen flere disipliner kan være veien å gå, sier hun.

Mye industri

Kristin Wallevik, Agderforskning

Administrerende direktør i Agderforskning, Kristin Wallevik.

Foto: Svein Sundsdal / NRK

Wallevik påpeker at landsdelen har en stor andel industri. Sammenlignet med resten av landet har Sørlandet en høy andel av sysselsetting og verdiskapning innen industri.

– Vi har spesialisering innen maskinindustri, samt tre- og metallindustri. Det er viktig at vi sikrer den riktige kompetansen fremover, sier Wallevik.

Styrke forskning- og utdanning

Hun mener det er viktig å styrke den gode tradisjonen landsdelen har innen fagarbeid, men også forsking og utdanning (FoU) knyttet til industrien.

– Det har vært mye godt arbeid knyttet til yrkesfaglig studieretning, både i Aust- og Vest-Agder. Vi må videreforedle den gode tradisjonen innen fagarbeid, sier Wallevik.

Hun ønsker samtidig å styrke den andre enden som er mer FoU-basert:

– I dag har vi lav FoU-andel og det å få til en god kombinasjon mellom den gode fagarbeideren og FoU-kompetanse vil være et konkurransefortrinn.