– Storkommunen «Holt» er et luftslott

Ordfører Sigmund Pedersen (Sp) i Froland mener en storkommune bestående av åtte kommuner i østre Agder best kan sammenlignes med et luftslott.

Sigmund Pedersen

Senterpartiordfører i Froland, Sigmund Pedersen, mener rådmann Harald Danielsens forslag om en storkommune bestående av 8 kommuner øst i Agder er et luftslott.

Foto: Benedicte Goa Ludvigsen / NRK

Fredag foreslo rådmann Harald Danielsen i Arendal at det bør diskuteres å danne en storkommune med over 90 000 innbyggere og med navnet Holt.

Han mener en god, oppgradert vei langs Nidelva vil binde innlandskommunene tettere opp mot kysten.

Men Pedersen har ingen tro på noen ny storkommune.

– Folk bor der de bor, og de skal fortsatt ha tjenestene der de bor. Jeg er ikke sikker på at det er så mye å tjene på dette, sa han i Sørlandsendinga fredag ettermiddag.

Storkommuner AA Holt

Slik vil en eventuell storkommune øst i Agder dekke kartet. Åtte kommuner, bestående av Grimstad, Froland, Åmli, Gjerstad, Vegårshei, Risør, Tvedestrand og Arendal.

Vil ha vei langs Nidelva

Også ordfører i Åmli, Reidar Saga (Ap), var gjest i fredagens ettermiddagssending, og han hadde et noe mer positivt syn på saken.

– Jeg kan ønske vei velkommen, sier han. – Vi føler vi har litt lang pendlervei til kysten, og det er klart en sånn vei som rådmannen i Arendal skisserer, ville åpne Åmli mot attraktive arbeidsplasser langs kysten.

Samtidig kan man fremdeles bo i Åmli, poengterer han.

Ser ingen positive sider

Dessuten mener han regjeringens varslede kommunereform bærer bud om negative følger av å ikke føye seg, ingen positive dersom kommuner ønsker sammenslåing.

– Derfra har det kommet signaler om at vi taper tilskudd hvis vi ikke gjør noe. Tanken til Harald (Danielsen red.anm.) er at her kan en i alle fall øyne noen oppsider, sier Reidar Saga.

Reidar Saga

Ordfører Reidar Saga i Åmli ser positivt på forslag om å knytte god kjørevei fra kysten til innlandet opp mot etableringen av en storkommune.

Foto: Svein Sundsdal / NRK

– I Åmli ser vi ikke så mange oppsider med en kommunereform, mener ordføreren.

Han mener at en virkelig god kjørevei langs Nidelv-vassdraget vil kunne fungere som en positiv premiering av å slå seg sammen.

– Unødvendig med sammenslåing

Pedersen mener storkommune er unødvendig.

– Vi kan samarbeide selv om kommunegrensene er der, sier han.

– Om vi blir slått sammen og all administrasjon blir lagt til Arendal, så er jeg ikke så sikker på at innlandskommunene vil tjene på det, kommenter Sigmund Pedersen.

Saga, på sin side, er redd at kommunene blir presset til å slå seg sammen.

– De kan bli tvunget inn i sammenslåinger fordi de blir straffet så hardt at de får problemer med å bestå slik de er i dag.

Mener navnet klinger

Han mener rådmannens forslag til navn er godt.

– Holt er et klingende og godt navn. Det er ikke så farlig. Jeg tror Åmli, Froland og Arendal vil bestå, spår Saga.

– Det er litt følelser i dette?

– Jo, selvfølgelig er det følelser, men jeg tror det ville vært verre om en ny storkommune blir hetende Arendal, sier han.

– Men det vil sikkert bli mange slag om hva en eventuelt ny storkommune skal hete, avslutter ordfører Reidar Saga i Åmli.