– Leger hjelper unge til trygd

Altfor snille leger i Aust-Agder er blant grunnene til at så mange unge i fylket er uføre, mener forsker ved Universitetet i Agder, Torunn S. Olsen.

Ungdom Ill.

I Aust-Agder er 3,2 prosent av de unge uføre, mot 1,8 prosent på landsbasis. Uføreforskere mener «snille» leger er én av grunnene til de høye uføretallene i fylket.

Foto: Odd Rømteland / NRK

I Aust-Agder er 3,2 prosent av de unge uføre, mot 1,8 prosent på landsbasis.

Olsen er prosjektleder for rapporten «Et liv jeg ikke valgte», som handler om unge uføre i fire fylker. Hun sier til Fædrelandsvennen at mange leger hjelper unge til trygd.

– Våre informanter peker på det vi kaller «snille leger» som én mulig forklaring blant flere. Spesielt innen spesialisthelsetjenesten fortelles det at enkelte leger har en tendens til å foreslå uføretrygd relativt raskt.

Driver «legeshopping»

Forskningen viser at pasientene finner seg en ny lege om de ikke er fornøyd med rådene legen gir, slik at legene står i fare for å miste pasienter om de nekter dem sykemelding.

Rapporten peker også på at samarbeidet mellom legene i Aust-Agder og forvaltninga på Agder var mangelfull og til dels konfliktfylt sammenlignet med fylker hvor uføretallene er lavere.

– Mye tyder på at hvis forvaltningen og legene hadde jobbet bedre sammen, kunne vi unngått en del uføresøknader, sier Olsen til avisa.

Ikke overrasket

Fylkeslege i Aust-Agder, Anne Sofie Syvertsen, sier hun kjenner igjen beskrivelsen av de hjelpsomme legene.

Anne Sofie Syvertsen

Fylkeslege i Aust-Agder, Anne Sofie Syvertsen.

Foto: Benedicte Goa Ludvigsen / NRK

– Beskrivelsen er ikke overraskende. Jeg har selv vært rådgivende lege for trygdeetaten, og har selv sett det samme bildet som forskningsrapporten beskriver, sier Syvertsen til avisa.

Hun mener likevel at man ikke kan legge skylda for uførestatistikken på legene. Hovedansvaret for uførestatistikken må legges hos NAV.

– Det er trygdeetaten som skal innvilge eller avslå uføretrygd. Og det er trygdeetaten som må passe på at legen ikke blir advokat for pasienten. Legen kommer bare med et medisinsk råd, sier Syvertsen.