Hopp til innhold

Flere på trygd

Antallet uføretrygdede i Vest-Agder har økt det siste året, viser ferske tall fra NAV.

Ufør

Antallet uføretrygdede har økt det siste året i Vest-Agder, viser ferske tall.

Foto: Illustrasjonsfoto:www.colourbox.no

Elisabeth Blørstad

Direktør for NAV i Vest-Agder Elisabeth Blørstad.

Foto: NAV

Selv om antallet personer som mottar uføretrygd er forholdsvis stabil siden 2004, så har det vært en økning av antall personer som mottar uføretrygd det siste året.

Det viser nye tall fra arbeids- og velferdsetaten, NAV.

I Vest-Agder er det nå 13,1 prosent av befolkningen som mottar uføretrygd.

Det utgjør 13 678 personer, og dette er en økning på 174 personer sammenlignet med for et år siden.

Åttendeplass

- En viktig grunn til at antall uføre øker er at de store etterkrigskullene nå er i en alder hvor andelen uføre er høy, sier direktør for NAV Vest-Agder, Elisabeth Blørstad i en pressemelding.

Vest-Agder er nå på en åttende plass blant våre 19 fylker når det gjelder hvor stor andel av innbyggerne som er trygdemottakere.

Størst økning i gruppen 60-64 år

Økningen i antall uføre er på landsbasis størst i gruppen 60-64 år.

Det er ved utgangen av juni 3 870 flere uføre i alderen 60-64 år enn på samme tid i fjor. Blant uføre i alderen 55-59 år er det en nedgang på 1390 personer her i landet.

Flest unge menn

Blant de under tretti år er det flest menn som er uføre.

Det er nå 5580 antall menn og 4450 antall kvinner i denne aldersgruppen som er uføre i Norge.

Det har blitt 240 flere uføre menn under tretti år og 320 flere kvinner siden juni i fjor.

I alle de andre aldersgruppene er kvinnene i overvekt.

Seks av ti uføre er kvinner.

Økningen i antall uføre er også noe større for kvinner enn for menn.

Mens antall nye uføre menn økte med 1,3 prosent var økningen å 1,9 prosent for kvinner. Det er i de eldste aldersgruppene at det er flest uføre kvinner, viser oversikten.

NRK Sørlandet
Spiller nå
På innsiden av Kunstsiloen 01:06
Neste

Økonomistatus

Strømpris i dag

Inkludert avgifter

Billigst kl. 04 2,01 kr
Dyrest kl. 18 2,74 kr

Strømkostnader nå

Med strømstøtte

  • Steke pizza 0,5 kr 25 min.
  • Dusje 5,4 kr 10 min. / 100 liter vann
  • Vaske klær 0,7 kr En vask
  • Varmeovn 1,3 kr 1000w, en time

Styringsrenta i prosent

Høyere styringsrente betyr økte utgifter dersom en har boliglån

Økte matpriser

Hvor mye matprisene har økt det siste året, sammenlighet med lønnsutvikling

  • Matvarer Okt 2022 – okt 2023
    + 8,5 %
  • Lønnsutvikling Anslag for 2023
    + 5,5 %