Rapporter: Byråkrati og mangel på kompetanse i barnevernet

Tre nye rapporter viser at det norske barnevernet er preget av for mye byråkrati og for lav kompetanse. Barne- og likestillingsminister Audun Lysbakken (SV) skal se på hva som kan gjøres annerledes.

Barnevern

Flere og flere barn flyttes av barnevernet i Norge. Rapporter tyder på at kompetansen blant dem som henter dem ikke er god nok. (Illustrasjonsfoto)

Foto: Scanpix / SCANPIX

I løpet av året skal Lysbakken foreslå lovendringer for hvordan barnevernet kan organiseres annerledes enn i dag.

Hører ofte bekymringer

Audun Lysbakken

Audun Lysbakken vil komme med forslag til hvordan barnevernet kan bli bedre. (Arkivfoto)

Foto: Ingfrid B. Fossåskaret / NRK

– Jeg har møtt mange beskrivelser av utfordringer i barnevernet når jeg er rundt, og jeg ser at konklusjoner i flere rapporter trekker i samme retning med blant annet bekymring for finansieringssystemet og at det er for mye konflikt mellom
kommunalt og statlig barnevern, sier Lysbakken til Aftenposten.

Tre rapporter fra henholdsvis Nova, Deloitte og PwC har evaluert barnevernsreformen fra 2004.

Reformen skulle redusere kostnader og øke kvaliteten i barnevernstjenestene. Rapportene viser at det er store utfordringer i barnevernet.

Det er for mye byråkrati og for lav kompetanse, viser rapportene.

Tiltalt for ran på Sørlandet

En gruppe tenåringer med institusjonsbakgrunn skapte voldsomt mye bryderi for politiet på Sørlandet i 2010, da de ranet busser, banker, bensinstasjoner og sto bak mye annen kriminalitet. Situasjonen roet seg da mange av dem enten ble sendt i fengsel eller plassert på forskjellige institusjoner rundt om i landet. (Arkivfoto)

Foto: NRK

Mener barnevernet er på rett vei

Mari Trommald

Mari Trommald vil ikke svartmale. (Arkivfoto)

Foto: Kay Myhre

Direktør Mari Trommald i det statlige barnevernet (Bufetat) mener rapportene også viser at barnevernet utvikler seg i riktig retning på flere områder, blant annet når det gjelder rekruttering av fosterhjem og drift av institusjonstilbud.

Lysbakken mener at de tre rapportene vil gi verdifull kunnskap når han i år skal vurdere organisatoriske endringer i barnevernet.

– Målet er at vi får brukt ressursene i barnevernet best mulig, sier Lysbakken.