– Jeg er veldig lettet

Ordfører Astrid Hilde mener det er en dag hvor man må se framover.