NRK Meny
Normal

Forsvaret vil ikke avgi tomt til luftfartshøyskolen på Kjevik

Forsvaret ønsker fortsatt ikke å avgi tomteareal til en luftfartshøyskole på Kjevik. Initiativtaker Ola Rustenberg sier til NRK at dette ikke stanser planene.

Kjevik

Luftfartshøyskolen skal etter planen utdanne flygeledere, piloter og flyvedlikeholdspersonell og ligge på et område ved flyplassen på Kjevik.

Foto: Per-Kåre Sandbakk / NRK

Ola Rustenberg og selskapet Agderfly har helt fra 1980 jobbet med å få etablert et studietilbud på høyskolenivå innen luftfartsfag på Kjevik i Kristiansand.

Rustenberg henvendte seg til Forsvarsbygg i 2013 om å få disponere forsvarets tomteareal til en slik skole, men han fikk avslag.

Selskapet Campus Kjevik AS har på nytt henvendt seg til forsvaret med forespørsel om ledig tomteareal på forsvarets eiendom, etter at en ny kommunal reguleringsplan for Kristiansand lufthavn Kjevik nå er vedtatt.

Fortsatt nei

Men svaret fra forsvaret er det samme nå i 2015 som i 2013.

«Forsvarsbygg må derfor på ny konkludere med at aktuelt areal ikke er tilgjengelig og at vi med det heller ikke er villig til å avgi areal».

Det skriver eiendomssjef i Forsvarsbygg Svein O. Skaar i et brev til Agderfly som NRK har fått tilgang til.

Eiendomssjefen skriver at forsvaret er i omstilling og at det per i dag er innført stans av all avhending hva gjelder aktiv eiendom.

Stanser ikke planene

Ola Rustenberg

Rustenberg håper å få leie tomteareal av forsvaret til den planlagte luftfartshøyskolen.

Foto: agderfly.no

Ola Rustenberg sier til NRK at dette ikke stanser skoleplanene på Kjevik.

– Nei, dette skaper ikke problemer for skolen. Vi får ikke kjøpe tomt, men vi ser på andre løsninger, sier han.

Rustenberg har vært i telefonkontakt med Forsvarsbygg forrige uke og luftet ønsket om en leieavtale.

– Vi ønsker å leie tomteareal av Forsvarsbygg og sette opp boligbrakker på en campus til studentene. Forsvaret er ikke uvillig til å se på en slik avtale, sier han.

– Hvordan er fremdriftsplanen til skolen nå?

– Vi håper å komme i gang med den teoretiske delen av utdanningen høsten 2016. Høsten 2017 begynner trafikkflygerstudentene sin spesialisering, og i januar 2018 begynner flygelederne sin spesialisering. Så vi behøver ikke noen bygninger med det første, sier han.

Rustenberg jobber nå med studieopplegget for skolen for å få alle nasjonale og internasjonale godkjenninger.

Så langt har han ikke henvendt seg skriftlig til Forsvarsbygg om å leie tomteareal.

– Men på sikt må vi jo ha et sted å være, sier han.

Vest-Agder fylkeskommune bevilget i fjor et tilskudd på inntil 150.000 kroner til utdanningsprosjektet.