– Grimstad er stor nok

Det politiske flertallet i Grimstad synes kommunen er stor nok og vil ikke bruke krefter på å få til sammenslåinger.

Tore Stalleland

Grimstad er stor nok alene, mener Tore Stalleland (Sp).

Foto: Svein Sundsdal / NRK

Ap, Høyre, Sp og SV møtte i Grimstad kommunestyre med et fellesforslag mandag kveld.

– Grimstad er en passe stor kommune som kan løse sine problemer helt alene, sa Per Svenningsen (Ap).

Klarer seg alene

– Vi vil opprette dagens situasjon, og vil ikke bruke ressurser på kommunesammenslåing, fortsatte Per Svenningsen.

Per Svenningsen

Per Svenningsen (Ap) synes Grimstad er passe stor.

Foto: Svein Sundsdal
Bjørg Engeset Eide

Bjørg Engeset Eide (KrF) ville ha sammenslåing.

Foto: Svein Sundsdal / NRK
Ordfører Antonsen Grimstad

Ordfører Hans Antonsen (V) synes det er for galt om Grimstad blir stående alene utenfor.

Foto: Svein Sundsdal

– Grimstad er stor nok, fortsatte Tore Stalleland (Sp).

Johannes Kristiansen (H) fulgte opp.

– Vi er heldige som bor i Grimstad, alt går den rette veien, etter at vi har vært nede i en bølgedal. Vi har idealstørrelsen, mellom 15 og 25.000. vi behøver ikke å gjøre noen ting, sa Kristiansen.

Men han understreket at hvis nabokommuner banker på døra, så vil de bli tatt imot og behandlet på en ordentlig måte.

Noen få gikk imot

Bjørg Engeset Eide (KrF) ble forbauset over det hun hørte.

– Vi har det greit i dag, men ting endres, vi må være med på slike debatter, sa hun.

Også ordfører Hans Antonsen (V) argumenterte mot:

– Det er for galt at vi skal sette på vår høye hest i Grimstad og si at alle de andre må gå inn i dette, mens vi skal stå utenfor.

Antonsen klarte imidlertid å kjempe gjennom et vedtak som innebærer at han får anledning til på diskutere sammenslåinger med andre kommuner:

«Grimstad kommunestyre finner det helt naturlig at ordføreren på kommunens vegne deltar aktivt i sammenhenger hvor kommunestruktur er på dagsorden. For øvrig finner kommunestyret det rimelig at også̊ øvrige kommunestyremedlemmer deltar i den offentlige debatten om kommunestruktur.»