Hopp til innhold

160 klager mot legen i Flekkefjord – ingen varsellamper lyste

Først for ett år siden ble legen som har feiloperert pasienter ved Sørlandet sykehus fratatt autorisasjonen. Da hadde klagene rent inn hos Norsk pasientskadeerstatning i nesten 10 år.

Lege som har feiloperert

Legen har 160 klager på seg. Han har jobbet ved sykehusene i Flekkefjord og Kristiansand.

Foto: Svein Løvland / Avisen Agder

Hele 58 av de 160 pasientene som har krevd erstatning etter å ha blitt feiloperert og fått feil behandling av en og samme lege ved Sørlandet sykehus har fått medhold.

– Det er helt uvanlig at vi ser så mange medhold knyttet til én lege, sier Anne-Mette Gulaker.

Hun er avdelingsdirektør hos Norsk pasientskadeerstatning (NPE).

For ett år siden fratok Statens helsetilsyn legen autorisasjonen.

Men da hadde klagene allerede tikket inn i hos NPE i flere år uten at det ble varslet videre.

Anne-Mette Gulaker

Avdelingsdirektør i NPE, Anne-Mette Gulaker.

Foto: NPE

Ikke system

Det finnes nemlig ikke noe system hos Norsk pasientskadeerstatning som viser hvor mange klager en helsearbeider har på seg.

– Nei, det har vi ikke. Vi har ikke fokus på enkeltpersoner i helsevesenet, og vi skal heller ikke ha det, sier Gulaker.

Da NRK ba om alle klagene knyttet til denne legen, kunne ikke NPE svare.

– Vi registrerer ikke skadene på helsearbeideren, men på foretaket.

Finn Åge Olsen

Finn Åge Olsen er en av de mange pasientene som er tilkjent erstatning.

Foto: Per-Kåre Sandbakk / NRK

Finn Åge Olsen endte med å måtte amputere foten etter en feiloperasjon i Flekkefjord.

Han reagerer kraftig på at det ikke finnes et system som fanger opp når helsepersonell får mange klager mot seg.

Det er helt utrolig at noe slikt kan gå gjennom et statlig organ uten at noen reagerer, sier han.

Olsen mener det store antallet klager mot legen burde ha fått varsellampene til å lyse.

Dette burde vært oppdaget før, slik at legen ikke kunne få fortsette. Kanskje mange av feiloperasjonene kunne vært unngått, mener han.

amputert fot

Finn Åge Olsen måtte amputere etter feiloperasjon i Flekkefjord. Amputasjonen ble utført i Kristiansand.

Foto: Privat

– Blir ikke varslet

Sørlandet sykehus er involvert i alle pasientklagene, og uttaler seg til NPE.

NRK har bedt sykehuset om en oversikt over alle klagene mot legen de siste ti årene.

Sykehuset er dømt til en millionbot etter de mange feiloperasjonene.

SSHF har nylig akseptert et forelegg på én million kroner begrunnet i at vi har hatt mangler i vårt overordnede system, skriver sykehuset i en e-post til NRK.

Gulaker mener Norsk pasientskadeerstatning ikke kunne gjort noe annerledes ut fra dagens system.

– Hovedansvaret for tilsyn ligger hos helsetjenesten selv. Vi vil bare unntaksvis vurdere om vi skal varsle, svarer Gulaker.

Hun sier det da er Statens helsetilsyn de varsler.

I dette tilfellet kom informasjonen rundt den aktuelle legen fram gjennom media, og Helsetilsynet opprettet sak.

Statens helsetilsyn sier de ikke har blitt varslet av NPE om mange klager mot samme person.

– Jeg kan aldri huske det har skjedd, sier fagsjef Toril Sagen.

NRK forklarer

Sykehussaken på Sørlandet

Sykehussaken på Sørlandet

Mange feiloperasjoner

 • Ved sykehuset i Flekkefjord ble pasienter over flere år feiloperert av en lege som ikke var ortoped. Ledelsen visste han ikke hadde denne spesialistutdanningen.  
 • Ledelsen ved Sørlandet sykehus overførte legen til Kristiansand for at han skulle ta spesialiseringen. Der fikk han stor frihet, og fortsatte å feiloperere.
 • Etter NRKs avsløringer har 450 pasienter krevd en ny vurdering.
Sykehussaken på Sørlandet

Systemsvikt og lovbrudd

 • Etter NRKs avsløringer, satte Statens helsetilsyn i gang en omfattende granskning av Sørlandet sykehus og legen. De konkluderte med flere lovbrudd, og grov systemsvikt.
 • Legen som feilopererte, mistet autorisasjonen. Han innrømmet aldri noen av feilene.
Sykehussaken på Sørlandet

Straffesak

 • Statens helsetilsyn anmeldte Sørlandet sykehus for brudd på helsepersonelloven. 
 • Agder politidistrikt tok ut siktelse mot både sykehuset og legen som feilopererte. 
 • De henla saken i desember 2021. 
Sykehussaken på Sørlandet

Fikk foretaksbot

 • I mars 2022 ila statsadvokaten Sørlandet sykehus en bot på én million kroner. 
 • Et enstemmig styre vedtok millionboten 31. mars samme år. 

Sykehuset beklager

Til tross for de mange tilsynssakene og avviksmeldingene i Flekkefjord, ble legen i 2019 overført til Kristiansand for å jobbe der. Da hadde han allerede 30 pasientklager mot seg.

Likevel opererte han pasienter alene. Igjen ble flere skadet for livet og endte som uføre.

Den informasjonen vi nå har viser at SSHF ikke hadde gode nok kvalitetssystemer på det aktuelle tidspunktet. Dette beklager vi overfor de pasientene som har blitt rammet, skriver Sørlandet sykehus.

Da NRK avslørte feiloperasjoner i Kristiansand, skulle sykehuset gå gjennom alle pasientsakene legen var involvert i.

Det ble konkludert med at inngrepene var innenfor god praksis.

Det viser seg at pasientene ikke har tatt til takke med sykehusets egen vurdering.

21 av dem som ble operert i Kristiansand har klaget.

Hittil har fire fått medhold.

12,5 millioner

Til nå har NPE utbetalt totalt 12,5 millioner kroner etter legens feil.

Et tjuetalls pasienter har gått til erstatningssak mot Sørlandet sykehus.

Legen er tiltalt for én feiloperasjon. Politiet mener resten er foreldet.

Han risikerer bøter eller inntil tre måneders fengsel dersom han blir dømt.

Rundt 400 pasienter ved de to sykehusene har krevd en ny vurdering av operasjonene.

Siste nytt fra NRK Sørlandet

null
Spiller nå
NRK Forklarer: Baneheia-saken 01:05
Neste

Økonomistatus

Strømpris i dag

Inkludert avgifter

Billigst kl. 14 1,31 kr
Dyrest kl. 08 1,56 kr

Strømkostnader nå

 • Steke pizza 0,6 kr 25 min.
 • Dusje 6,2 kr 10 min. / 100 liter vann
 • Vaske klær 0,8 kr En vask
 • Varmeovn 1,5 kr 1000w, en time

Styringsrenta i prosent

Høyere styringsrente betyr økte utgifter dersom en har boliglån

Økte matpriser

Hvor mye matprisene har økt det siste året, sammenlighet med lønnsutvikling

 • Matvarer Mars 2023 – mars 2024
  + 6,1 %
 • Lønnsutvikling Anslag for 2024
  + 4,9 %