2800 brudd på behandlingsfrister

Sørlandet sykehus hadde 2800 brudd på egne behandlingsfrister i fjor. Det er dobbelt så mange som i 2018.