110-sentraler vedtatt i hele landet

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) har nå formelt vedtatt å slå sammen operasjonssentralene til politiet og brannvesenet.

Politiets operasjonssentral i Agder

110-sentralen i Agder skal samlokaliseres med operasjonssentralen til politiet. De har kontor i Kristiansand. Dette skal skje 12 steder i hele landet.

Foto: Per-Kåre Sanbakk / NRK

Nødmeldingstjenestene i politiet og brannvesenet plasseres under samme tak samtidig med at antall politidistrikter kuttes fra 27 til 12. 110-regionene teller i dag 18.

Avdelingsdirektør Anne Rygh Pedersen i DSB mener endringene vil styrke redningsinnsatsen.

– Gevinsten skal bli at publikum får en bedre service. Når man jobber sammen daglig, sitter tett på hverandre og ser hverandre i øynene, blir man bedre til å håndtere situasjoner sammen, sier hun.

Ansvaret for etablering og drift av de nye sentralene er nå gitt til kommunene som også er hovedsete for politiet, som en oppfølging av et stortingsvedtak sommeren 2015.

Ukentlig dårlig kommunikasjon

Det er jevnlig eksempler på manglende samhandling:

Anne Rygh Pedersen

Avdelingsdirektør Anne Rygh Pedersen i DSB mener endringene vil styrke redningsinnsatsen.

Foto: Simon Solheim / NRK

– Det har vi mange eksempler på. Vi får meldinger om at det skjer manglende trippelvarsling, der alle tre nødetater skal i ilden, hver eneste uke.

Av alvorlige hendelser med manglende kommunikasjon mellom nødetatene, nevner hun spesielt kapringen av Valdressekspressen, der tre personer ble drept høsten 2013.

– Det er veldig forskjellig hva slags konsekvens det får. Et tydelig eksempel var hendelse på Valdresekspressen, der kommunikasjonen feilet totalt, sier Anne Rygh Pedersen.

Noen steder har politiet ett område, mens det er to 110-sentraler som dekker det samme området, eller motsatt.

«Brann- og redningsvesenets nødmeldingstjeneste skal tilpasses de geografiske grensene til de nye politidistriktene», heter det i vedtaket fra DSB

Kan bli nødt til å flytte

Omorganiseringen kan føre til at politiet må flytte helt eller delvis til nye lokaler. Dette gjelder blant annet Tinghuset i Kristiansand, der politiet ikke har plass til brannvesenet.

Arne Sundvoll Agder politidistrikt

Arne Sundvoll er prosjektleder i Agder politidistrikt. Han sier dette er den største og høyest prioriterte prosessen i politiet det neste året. Det er ikke satt noen frist for når arbeidet skal være ferdig.

Foto: Thomas Sommerset / NRK

– Da måtte vi ha flyttet ut noe annet. Vi må nå se hvor stort behovet er og lage en plan på det. Det er altfor tidlig å si noe om, sier prosjektleder Arne Sundvoll i Agder politidistrikt.

En annen ting som kan gjøre det trangt om plassen for politiet, er en varslet plan om økt bemanning, samt nye krav til spesialrom.

Politiet har leieavtale med Statsbygg for lokalene i Tinghuset ut 2022.

Legger ned i Arendal

På Sørlandet betyr samlokaliseringen at 110-sentralen i Arendal legges ned og flyttes til Kristiansand, bare to år etter jubel for det motsatte.

De samarbeider uansett godt allerede.

– På brann og redning er Agder det distriktet som peker seg veldig positivt ut. De har vært tidlig ute, og det snakkes veldig godt på tvers av hele Agder, sier Rygh Pedersen i DSB.

Prosjektleder Sundvoll har samme oppfatning, men mener at de uansett kan bli enda bedre.

– Nå blir dette samkjørt. Det skal bli mer effektivt å håndtere alvorlige hendelser, sier Sundvoll.

Det er foreløpig usikkert når prosessen med samlokalisering er ferdig.