- Sauene lider

Organisasjonen for dyrs rettigheter, NOAH, kritiserer sauesankingen i Sirdal.

Sau

Sauesanking i Sirdal er kritikkverdig, hevder NOAH.

Foto: Anders Minge / Scanpix

Organisasjonen mener det hvert år skjer grove overtredelser av dyrevernloven under sauesankingen i Sirdal.

Jenny Berg-Rollnes i NOAH sier de har fått meldinger om hensynsløs driving og behandling av dyrene om høsten.

NOAH mener at hele opplegget rundt sankingen i Sirdalsheiene vitner om manglende respekt og omtanke for dyrene.

Organisasjonen krever at Mattilsynet er til stede for å påse at dyrevernloven overholdes.

Høyt tempo

Det kan gå hardt for seg når 5000 sauer og lam skal ned fra fjellet.

Dette skjer i høyt tempo og med mange mennesker og hunder i aksjon, hevder NOAH.

Berg-Rollnes sier dyrene tvinges til å løpe en 2 mil lang strekning på fylkesveien fra Fidjeland til skilleplassen på Kvævemoen.

- Dette er en vei som etter hvert blir et glatt og sleipt underlag for dyrene. Under det utmattende jaget er det mange sauer og lam som snubler og faller eller raser utfor skrenter, med ulike skader, i verste fall indre skader og bruddskader i rygg og bein, sier hun.

Ledsagerbiler rydder

NOAH hevder de verst skadde dyrene blir plukket opp av ledsagerbiler og gjemt bort på lasteplan mens sauesankerfesten pågår.

- Sauene blir først tatt hånd om neste dag, hevder Berg-Rollnes.

- Det er tvilsomt om det i det hele tatt er forenlig med dyrevernloven å tvinge sauer og lam til å springe uavbrutt en 2 mil lang strekning på asfaltert veg, sier Jenny Berg-Rolness i NOAH.