Ny fangeboligrunde

Kristiansand har likevel ikke klart å finne et sted for overgangsboliger.

Folkemøtye Prestheia

Folkemøte på Presteheia forrige gang bydelen var aktuell som plasseringssted for overgangsboliger. Den gang stoppet protestene boligene, men nå ser Presteheia igjen ut til å være svært aktuell som plasseringssted.

Foto: Jan Jørg Tomstad / NRK

I Kristiansand klarer kommunen fremdeles ikke å plassere overgangsboliger for kriminelle.

Årsaken er at det skal bygges boliger for rusmisbrukere på Grim.

Dermed er både Presteheia og Flekkerøy igjen aktuelle steder for å opprette soningsplasser.

  LES: FLEKKERØY SIER NEI TIL KRIMINELLE

LES: PROTEST MOT FANGEBOLIGER PÅ PRESTEHEIA

Ordfører Per Sigurd Sørensen sier de nå må gjøre vurderingen om hvor overgangsboligene skal ligge helt på nytt.

Må fordele belastningene

Per Sigurd Sørensen (H)

Ordfører Per Sigurd Sørensen sier de nå vil ha en ny runde om hvor overgangsboligene i Kristiansand skal ligge.

Foto: Sundsdal, Svein / NRK

- Vi mangler en totalvurdering av hvert enkelt område. Vi er opptatt av at det skal være en rimelig grad av fordeling av den typen boliger som er for spesielle grupper, sier Sørensen.

Har gjort ny vurdering

Kristiansand Eiendom har nå gjort ei ny vurdering på hvilket område som er best egnet for plassering av overgangsboliger. Sørensen vil ikke si noe om hva de har som favorittlokalisering.

Solholmen

Sist aktuell som overgangsboliger var Solholmen på Grim. Nå ser dette ut til å ikke bli noe av.

Foto: Jakobsen, Marianne / NRK

- Men vi kan vel slå fast at Lund og Grim har flere slike boliger enn Presteheia og Flekkerøy?

- Det er vel bare å konstatere at sånn er det, svarer Sørensen.

Stoler ikke på politikerne

Per Gjelsten i Presteheia vel sier han nå ikke lenger stoler på politikerne. Etter det NRK erfarer er Presteheia nå et av de mest aktuelle stedene for overgangsboliger, bare noen måneder etter at politikerne skrinla planene om å legge dem her.

- Jeg vil si at jeg er vant med at folk holder ord, men en politikers ord tar vi ikke lenger alvorlig. Ordføreren sier det er få institusjoner her, men det er vi ikke enige i, sier Gjelsten.

Her kan det bli overgangsbolig for fanger

Denne boligen på Flekkerøy har vært aktuell som overgangsboliger for kriminelle.

Foto: Odd Rømteland / NRK

Avgjøres i april

Politikerne tak en endelig avgjørelse om overgangsboligene i Kristiansand innen april. Denne gangen lover ordføreren at de ikke vil la seg påvirke av hverken folkemøter eller underskriftslister.

- Vi skal ta en beslutning om å lokalisere dette i Kristiansand, det har vi bestemt. Vi kan ikke la det bli en folkeavstemning i hver enkelt bydel. Jeg tror dette er en beslutning vi som politikere må ta - og så får vi ta de reaksjonene som kommer, sier kristiansandsordføreren.

- Dere sier at dere vil fordele belastningene, og så sier dere at en overgangsbolig i nabolaget ikke er en belastning. Hvordan henger det sammen?

- Det er hvordan folk oppfatter det. Folk oppfatter det som en belastning med en gruppe mennesker i disse overgangsboligene som de ikke føler seg helt trygge på, sier Sørensen.