- Full stilling til alle

Kristiansand kommune vil tilby alle i helse - og sosialsektoren full jobb.

Pasientene ligger tett på Ullevål sykehus
Foto: Vibeke Ravndal

230 personer på deltid ønsker 100-prosentstilling.

Nå foreslår rådmannen å bruke 40 millioner kroner de neste fire årene på saken.

- Vi slår to fluer i en smekk. Vi får økt bemanningen i eldreomsorgen, og får gjort noe med uønsket deltid, sier ordfører Jan Oddvar Skisland (KrF).

Undersøkelse

Kommunen har en stor andel av sine ansatte, spesielt i helse- og sosialsektoren, i deltidsstillinger. En kartlegging for et halv år siden viste at 228 ansatte på deltid ønsker 100 % stilling.

I dag jobber omlag 1500 personer i denne sektoren.

Ordføreren sier at både politikere, administrasjon og fagforeninger ønsker å gjøre noe med deltidsproblematikken. Kommunen kan nå få flere ressurser å ta av i en sektor med store utfordringer, samtidig som de ansatte får sine ønsker oppfylt.

Ikke press

- I tillegg har dette også likestillingsperspektiver ved seg som kan komme til nytte i Kristiansand, sier Skisland.

Han tror ikke ansatte vil føle seg presset til å jobbe mer enn de ønsker.

- Det håper jeg ikke. Dette er en tilrettelegging for større stillingsstørrelser. Det sier også noe om hvordan vi ønsker det i fremtiden, sier ordføreren. 

Kommuen søker nå staten om å få til et felles prøveprosjekt. Gitt at kommuen får med seg staten til å ta end el av regninga, er det beregnet at det koste kommunen omlag 10 millioner kroner årlig å imøtekomme alle ønskene på fulltids-stillinger.

LO positive

- Det er svært gledelig at Kristiansand kommune vil tilby alle i helse - og sosialsektoren full jobb. Det sier distriktssekretær i LO i Vest-Agder, Elisabeth Haaversen, til NRK Sørlandet.

Hun sier at dette er et bevis på at det nytter å stå på.