- Forferdelig tung dom

Familien til narkodømte Rita Grimestad fra Marnadal, opplever den endelige dommen på 10 års fengsel for kvinnen i Ecuador, som er forferdelig tung.

Rita Grimestad

Her er Rita Grimestad på cellen sin i Quito i Ecuador.

Foto: Maren Kateraas

Grimestad fikk i dag dommen fra landets høyeste rettsinstans etter to anker grunnet saksbehandlingsfeil.

Heller ikke denne gangen gikk det kvinnen fra Sørlandets vei i retten.

Det var i høst at 51-åringen ble dømt til 10 års fengsel for smugling av tre kilo kokain.

Nils Grønås

Rita Grimestads advokat i Norge Nils Anders Grønås.

– Vi er ikke overrasket, men det er klart at vi er veldig skuffet, sier kvinnens advokat i Norge Nils Anders Grønås.

Var ikke til stede

Grønås fikk beskjed om dommen via det norske konsulatet i Quito, der kvinnen sitter fengslet.

Konsulatet har fulgt dagens rettssak.

– Jeg fikk beskjed av konsulatet om at Grimestad ikke var til stede i salen. Hva som er årsaken til dette vet jeg ikke, sier han.

Rita Grimestad i fengslet

Rita Grimestad sitter fengslet i Quito, hovedstaden i Ecuador.

Foto: Maren Kateraas

Bakgrunnen for anken var årsaker som mangel på tolk under tidligere rettssaker og bruk av Google-translate som verktøy i retten.

– I veldig mange andre land ville dette vært klare brudd på saksbehandlingen, men i Ecuador er det ting annerledes.

Soningsoverføring

Grimestads søster Berit Grimestad har tett kontakt med konsulatet i Ecuador. Hun tar kveldens dom tungt.

– Det er et slag i ansiktet denne dommen, og det er forferdelig tungt. Men jeg kan ikke si at vi er overrasket, sier hun.

Søsteren har ett siste håp etter denne siste anken.

– Nå satser vi alt på å få henne overført til Norge, slik at hun kan sone her, sier hun.

Hun forklarer at soningsoverføringen er det som holder søsteren i livet.

Oversiktsbilde Quito

Familien har liten eller ingen mulighet til å kontakte Rita Grimestad i Quito, der hun er fengslet.

Foto: George Miquilena

– forrige gang jeg snakket med henne var for to måneder siden. Hun virket bedre i form enn tidligere, og det er fordi hun håper på bli overført til Norge.

Grønås sier det må gå noen dager før han kan begynne arbeidet med soningsoverføringen til Norge.

– Ingen rettssikkerhet

Både advokat Grønås og søster Grimestad er skuffet over hvordan Rita Grimestads rettssikkerhet har blitt ivaretatt i Ecuador.

– Det er forferdelig når man vet hvordan forholdene er der nede. Hun har det utrolig hardt, verken fengselet eller myndigheter der har gjort lite for å hjelpe til.

Torsdag kveld var hele familien samlet på Sørlandet.

– Vi hadde håpet om at hun kanskje kunne få et par år redusert på dommen. Det er på en måte godt å få en slutt på rettssakene, så kan vi fokusere på å få henne til Norge. Vi kommer aldri til å gi opp, sier søster Grimestad.

Quito
Foto: Kart / NRK

.