- Brannsikkerheten er en utfordring

For andre gang på to år brant det i brakkeriggen for bostedsløse på Lund i Kristiansand. Risikoen for brann er høyere her enn i andre bofellesskap, ifølge brannsjefen.

Video Brann i bolig for bostedsløse

VIDEO: Med ti mann og fem biler rykket brannvesenet i Kristiansand ut da brannalarmen gikk på boliganlegget for bostedsløse på Lund.

Jan Røilid ved brannvesenet i Kristiansandsregionen

Konstituert direktør i brannvesenet i kristiansandregionen sier alle rutiner ble fulgt da brannen ble oppdaget.

Foto: NRK Sorlandet

Slike botilbud betyr generelt høyere brannrisiko, sier konstituert brannsjef i Kristiansand, Jan Røilid.

– Det er kanskje noe tett, men hvis vi går til statistikken så vil den variere over tid og vi kan nok få to slike hendelser innenfor samme tidsrom på annen type slags boliger – så jeg vil ikke si at det utpeker seg spesielt. Men risikoen er høyere på sånne plasser.

Høsten 2009 tente en beboer på hybelen sin med fare for en storbrann – i dag morges brant det igjen. Fem personer ble reddet ut da det begynte å brenne i en av de trettitalls leilighetene for bostedsløse på Lund i Kristiansand.

– Boformen betyr ekstra utfordringer

Opptil 30 beboere, mange av dem rusmisbrukere, bor i boligene i Ægirsvei.

– Betyr to branner på relativt kort tid at sikkerheten er dårlig og at kommunen har samlet for mange bostedsløse på ett sted?

Nei, sier helse- og sosialdirektør Lars Dahlen.

Lars Dahlen

Helse- og sosialdirektør Lars Dahlen er glad for ingen beboere kom til skade.

Foto: Svein Sundsdal/NRK

– Det tror jeg ikke har noen sammenheng med antallet som er samlet der og antall boliger. Jeg tror det kunne skjedd om boligene var spredd også. Så akkurat ansamlingen tror jeg ikke har noen betydning.

Men hybelbygg for bostedsløse betyr egne utfordringer, erkjenner sosialdirektøren.

– Boligene er døgnbemannet, men det er en annen boform og har andre problemstillinger enn andre bofellesskap. Alle rutiner ble fulgt og ingen er skadet så sånn sett har dette hatt en lykkelig utgang, sier Dahlen.

Brannfarlig konstruksjon

Ikke bare antall beboere tett i tett, men også selve bygningskonstruksjonen betyr en ekstra utfordring, sier Johnny Flætre i brannvesenet.

– Det er en spesiell utfordring for det er satt sammen av brakkeløsninger. Det er mye hulrom og vanskelig å få tatt tak i brannen hvis den sprer seg utover selve leiligheten, sier Flætre.

Brannen i dag ødela en leilighet og deler av takkonstruksjonen.

Kristiansand kommune har de siste årene prioritert brannsikkerhet, forteller direktør i Kristiansand billigselskap, Dagfinn Solås.

– 75 millioner kroner er brukt på brannsikring av rundt 600 kommunale boliger, sier Solås.

Nye tomter for bostedsløse

Boliger for bostedsløse har vært diskutert i lang tid i Kristiansand.

Framtiden for beboerne i Ægirsvei og botilbudet til de som i dag ikke har bolig avgjøres til sommeren, sier helse- og sosialdirektøren

– Vi har tre alternative tomter, slik at vi ikke skal ha det antall boliger med 30 som i Ægirsvei i dag. Vi jobber vi for å få etablert en endring, men samtidig jobbes med å kanskje muligens beholde de opprinnelige boligene i Ægirsvei for det er faktisk en ganske god lokalisering. Men dette spørsmålet kommer vi tilbake til senere, sier Dalen.

Dersom boligene i Ægirsvei fortsatt skal brukes, vil boligdirektøren vurdere å installere sprinkleranlegg for å bedre sikkerheten.

Årsaken til brannen i dag er foreløpig ikke kjent.