Har klar tomter til bostedsløse

Kristiansand kommune har nå funnet stedene hvor permanente hus til boligløse skal reises.

Lars Dahlen

Helse- og sosialdirektør Lars Dahlen la i kveld prenterte i kveld hvor noen av byens bostedløse skal få bo.

Foto: Svein Sundsdal/NRK

Her skal det bygges boliger til bostedløse i Kristiansand

Her anbefales det å bygge permanente boliger til kristiansandere som er bostedsløse.

Foto: Kart.ill. Leif H. Dalen

Tomtene til nye boliger for bostedløse er funnet på disse fire stedene:

Dvergsnesveien Øst
Voie ringvei
Lauvåsen
Rodeneset, mellom Varoddbroa og Rona

Det opplyser helse- og sosialdirektør Lars Dahlen til NRK.no i kveld.

Har vurdert 20 tomter

Kristiansand har i dag 32 plasser til sosialt vanskeligstilte i Ægirsvei på Lund i Kristiansand. Politikerne har vært misfornøyd med den midlertidige løsningen, og presset på for å finne nye plasseringer.

Helse- og sosialdirektøren sier mange tomter er blitt vurdert.

– Vi har gått gjennom mange alternativer i forhold til lokalisering av boliger. Vi har vurdert 20 ulike alternativer og har havnet opp med en anbefaling på fire som dekker behovet for å få etablert noe før juni/ juli 2012, sier Dahlen.

– Godt egnet steder

– Hvorfor er disse stedene valgt?

– Det viktige er at det er mulig å realisere i løpet av halvannet år. Det ligger også andre kriterier til grunn for valget - tomtene skal være godt egnet til de som skal bo der, sier Dahlen.

Utgangspunktet er at de fire nevnte steder skal brukes. Men det åpnes for at noen av dagens plasser i Ægisvei på Lund kan fortsette, hvis det er nødvendig med noen plasser på Lund av drifts- eller gjennomføringsmessige grunner.

Det er heller ikke utelukket at det vil ble bygd slike boliger andre steder i Kristiansand også - men det blir på lengre sikt.

I innstillingen til byens politikere heter det -”En har derfor behov for 2-3 tomter, med en tidshorisont på 5 til 10 år. En kan da tenke seg bygninger med plass til inntil 12 bostedsløse eller sosialt vanskeligstilte på boligmarkedet.”

Forventer ikke reaksjoner

Dahlen har jaktet på de nye tomtene sammen med teknisk direktør Ragnar Evensen og kommunens administrative leder, rådmann Tor Sommerseth. Svært få har hatt kjennskap til dette arbeidet - og folk som bor i de valgte områdene er ikke blitt informert.

Dahlen håper likevel ikke tomtevalgene er kontroversielle.

– Vi har en utfordring i Kristiansand med å finne tomter til vanskeligstilte. Det er en sak som har versert i mange år. Nå har vi endelig fått lokalisert tomtene - og jeg regner med at vi får en god og fruktbar diskusjon på dette til beste for de som har behov for denne type bolig, sier han.

Kristiansand har i dag ca 100 bostedsløse. Når det er bygd nye boliger til 32, er det fortsatt 70 personer som det må skaffes bolig for.