Frykter ikke bråk om bostedsløse

Ordfører i Kristiansand Per Sigurd Sørensen håper ikke det blir bråk rundt bosettingen av bostedsløse på fire steder i Kristiansand.

Bolig for bostedløse

De midlertidige boligene til bostedsløse i Ægirsvei på Lund, kan etter planen fortsatt fungere som en reserveløsninger etter at nye boliger står klar om halvannet år.

Foto: Anne Wirsching / NRK

Helse- og sosialdirektøren anbefaler i sitt forslag til boligsosial handlingspland at 32 bostedsløse skal bosettes i Dvergsnesveien Øst, Voie ringvei, Lauvåsen og på Rodeneset, mellom Varoddbroa og Rona.

– Vi ma ta ansvar

Plasserig av slike boliger har tidligere skapt kraftige diskusjoner i Kristiansand. Ordføreren håper nå at folk som i dag bor i de fire nevnte stedene for lokalisering - ikke reagerer negativt på hvem som nå skal bosettes i nabolaget.

– Jeg håper folk tar dette på en ordentlig måte ved at alle er innstilte på at dette er noen av våre innbyggere som også skal bo her i byen - og vi må alle ta et ansvar for å bosette disse på en god måte, sier Per Sigurd Sørensen til NRK.no.

Tror på politisk ryddighet

Debatten raste da kommunen for få år siden skulle plassere overgangsboliger for straffedømte. Ikke bare potensielle naboer protesterte med underskiftsliste-kampanjer og i debattmøter - også flere av byens poltikere opptrådde vinglete i saken.

Ordføreren håper på en adskillig mer ryddig og verdig prosess denne gang - også i egne rekker.

– Dette er også litt opp til prosessen vår, at den er ordentlig og grundig - og det tror jeg vi skal få til, sier han.

Video bbaff1e1-8469-4ce6-848a-1884b855c3e5.jpg

Disse boligene skal etter planen huse bostedsløse i Kristiansand.