NRK Meny
Normal

Vegvesenet reknar med omfattande skade etter brannen i Gudvangatunnelen

Først når politiet er ferdig med si gransking av brannstaden inne i Gudvangatunnelen kan Statens vegvesen gå i gang med reparasjonsarbeidet.

Brann- og ambulansefolk ved Gudvangatunnelen

STENGD MINST EI VEKE: Først når politiet er ferdig med sitt arbeid kan reparasjonen ta til.

Foto: Arne Veum

Difor har vegvesenet enno ikkje fullt oversyn over skadane inne i tunnelen, men avdelingsdirektør Nils Magne Slinde reknar med at det er omfattande skade på installasjonane.

– Vi hadde inne ein geolog i går kveld i lag med politiet. Politiet og Havarikommisjonen startar sitt arbeid i dag tidleg. Vi må og skaffe ein spylebil, for det er så mykje sot at det er vanskeleg å sjå skadane på installasjonane og tunneltaket.

Omfattande oppbyggingsarbeid

Slinde seier at dei står framfor eit omfattande oppbyggingsarbeid, først skal det vaskast, så må politiet og Havarikommisjonen gjere sitt etterforskingsarbeid.

– Først når dette er gjort kan vi gå i gang med sikringsarbeid, oppryddingsarbeid og få opp att dei tekniske installasjonane som er øydelagde.

(Artikkelen held fram under biletet).

Nils Magne Slinde, Statens vegvesen region Vest

- OMFATTANDE ARBEID: Avdelingsdirektør Nils Magne Slinde i Statens vegvesen.

Foto: Arne Stubhaug / NRK

Held uvedkomande unna

Kor omfattande skadane er har dei enno ikkje fått oversyn over.

– Vi gjekk ut og sa at tunnelen blir stengd i minst ei veke, ikkje fordi vi hadde detaljkunnskap om skadane i Gudvangatunnelen, men ut frå røynsle frå tunnelbrannar andre stader i landet.

Den utbrende semitraileren, ein buss og fleire bilar og campingvogner står framleis att inne i tunnelen, og Statens vegvesen har sett opp vakter i begge tunnelmunningane for å hindre at nokon tek seg inn.

– Ingenting inne i tunnelen må rørast før politiet og Havarikommisjonen har fått gjort sitt arbeid, så vi passar nøye på at tunnelen får stå i fred. Det er politiet som seier frå når vi kan gå inn og ta til med ryddinga.

Statens helsetilsyn har avdekka at fire av fem norske kommunar som blei sjekka bryt lova og gir eit for dårleg tilbod til utviklingshemma.
Første i Norge som har vektløfting som valgfag.