NRK Meny
Normal

Navarsete: - No er løpet er køyrt

Senterpartileiar Liv Signe Navarsete forstår godt at bøndene er misnøgde med Staten sitt tilbod i årets landbruksforhandlingar. Men bøndene må sjølve ta ansvar for at dei braut forhandlinga og at dei no etter alle solemerker må godta tilbodet.

Liv Signe Navarsete

FORSTÅR: Sp-leiar Liv Signe Navarsete forstår at bøndene aksjonerer. Samtidig beklagar ho at bøndene braut forhandlingane.

Foto: Hallgeir Aunan / NRK

– Eg meiner norske bønder har for dårleg inntekt, og det er ingen hemmelegheit at eg har det synet, seier Navarsete til NRK.no.

Ho beklagar at bøndene ikkje ville gå vidare med forhandlingane og seier bøndene no må ta følgjene.

– No blir oppgjeret det som var tilbodet. Det blir sendt til Stortinget i løpet av ei vekes tid, seier Navarsete og legg til:

– Så no er løpet køyrt.

Håpar på verdige aksjonar

Bøndene kravde 2,2 milliardar kroner, og nekta godta regjeringa sitt tilbod som var på 900 millionar kroner. Laurdag braut Norges Bondelag og Norges Bonde- og småbrukarlag forhandlingane.

Sidan har bønder over heile landet vist si misnøye med Staten gjennom aksjonar. Vegar har blitt sperra, ordførarar «kidnappa», mjølanlegg blokkert og kanskje blir det også tomt for både brød og pølsebrød fram mot 17. mai.

Senterpartileiar Liv Signe Navarsete vil ikkje ha noko meining om aksjonsformene, men har ingen problem med å forstå kvifor bøndene gjer det dei gjer.

– Frustrasjonen hos bøndene er betydeleg og eg har forståing for at dei aksjonerer, seier Navarsete.

– Men eg håpar det blir aksjonar i verdige former.

(Artikkelen held fram under biletet)

Bønder aksjonerer i Florø

SPERRA: I Florø sperra bøndene parkeringsplassen ved kjøpesenteret Amfi.

Foto: Turls Kleiven

Sp-leiaren vil no sjå framover og seier det er viktig at landbruksmeldinga, som legg opp til auka norsk matvareproduksjon, blir følgd opp.

– Er du skuffa over det tilbodet som di eiga regjering, og din eigen minister har gitt bøndene i årets oppgjer?

– Det er heile regjeringa som står bak tilbodet som er gitt. Bøndene ville ikkje forhandle, og eg var innstilt på å vere med å få til eit godt forhandlingsresutalt, seier Navarsete.

Takka nei til 17 000 kroner

NRK har fått stadfesta frå regjeringshald at Staten var villig til å gje bøndene 17 000 kroner i inntektsvekt i årets forhandlingar.

Men bøndene meinte dette ikkje var nok og valde difor å bryte forhandlingane før dei var i gang. Navarsete forstår ikkje dette.

– Eg høyrer dei seier at dei visste kva som låg der, men eg skjønner ikkje korleis dei kunne vite det.

– Eg kunne ønskje ein hadde forhandla før eit brot, så hadde ein hatt eit betre grunnlag for å sjå kor langt ein kunne komme, seier Navarsete til NRK.no.

– Ikkje godt nok

Tilbodet på rundt 17 000 kroner ville i praksis betydd at bøndene hadde fått den same inntektsutviklinga som andre yrkesgrupper i samfunnet. Noko bøndene har fått gjennom heile perioden dei raudgrøne har hatt makta.

Men bøndene meiner dei har vore lova eit inntektsløft og at dei ikkje har fått dei. Leiar i Norges Bondelag, Nils T. Bjørke, viser også til at dei ikkje vi klare å oppfylle landbruksmeldinga utan auka inntekter.

– I våre krav har vi teke på alvor det regjeringa har bedt oss om å få til. Og vi har vore heilt tydelege på at hadde regjeringa har gitt oss det vi har bede om, så skulle norske bønder ha sett i gang og forbetra arealet, slik at vi kunne produsere meir mat i Norge, seier Bjørke til NRK.no.

– Må ta ansvar

Men når bøndene no har brote forhandlingane kjem ikkje Staten med noko nytt tilbod. Samtidig som sinte bønder aksjonerer landet rundt blir tilbodet vidaresendt til Stortinget, noko som ifølgje Navarsete vil skje innan få dagar.

Navarsete vil ikkje kommentere kor vidt Senterpartiet var villige til å gå lenger enn det opphavlege tilbodet, og viser til at heile regjeringa står bak tilbodet som vart lagt fram.

– Senterpartiet har mange viktige saker og vi er eit breitt politisk parti. Når vi sit i regjering må vi ta ansvar for alle sektorar, og stå bak det vi samla blir samde om, seier Sp-leiaren.

Budd på turbulent vår

Det er første gong at bøndene har brote forhandlingane med ein landbruksminister frå Senterpartiet. Og sjølv om partiet ikkje har noko grunn til å juble, er Navarsete oppteken av å jobbe framover.

– Denne våren blir turbulent, men det kjem tider etter dette, seier Navarsete.

– Eg er lei meg for at situasjonen er slik den er no, men vi må bruke tida framover på å byggje tillit og vise at det raudgrøne alternativet er det som gjer norsk landbruk den beste framtida.