Brudd i jordbruksforhandlingene

Etter flere uformelle samtaler de siste dagene er det nå klart at det er brudd i jordbruksforhandlingene. Verken Norges Bondelag eller Norges Bonde- og småbrukarlag så noe grunnlag for forhandlinger med staten.

Kyr på beite

Det er ingen enighet mellom bondeorganisasjonene og staten når det gjelder framtida i norsk jordbruk. Lørdag ettermiddag brøt bøndene med staten.

Foto: Gunnar Morsund / NRK

– Vi har tatt en tung besluttning, sier forhandlingsleder og leder i Norges Bondelag Nils T. Bjørke lørdag ettermiddag.

Samtalene mellom staten og bondeorganisasjonene har ikke ført fram. Lørdag ettermiddag ble det klart at det blir et brudd. Verken Norges Bondelag eller Norges Bonde- og småbrukarlag så noe grunnlag til å gå i forhandlinger med staten.

– Stortinget har slått fast at norsk matproduksjon skal økes og at økte inntekter er det viktigste virkemiddelet for å nå målene som er satt for norsk jordbruk. Staten har tilbudt 13.000 kroner, mens andre grupper får over 17.000, sier forhandlingsleder Bjørke.

Stor avstand mellom partene

Jordbruksoppgjøret

Leder i Noges Bondelag, Nils T. Bjørke og leder i Norsk Bonde- og småbrukarlag, Merethe Furuberg sammen med forhandlingsleder Leif Forsell

Foto: Junge, Heiko / NTB scanpix

Bondeorganisasjonene krever 2,2 milliarder kroner i årets jordbruksoppgjør. Kravet tilsvarer en inntektsvekst på drøyt 50.000 kroner per årsverk, der bøndene i dag har ei snittlønn på under 300.000.

Da staten kom med sitt tilbud, tilsvarte imidlertid det 13.000 kroner per årsverk. Et tilbud som Bondelaget mener vil redusere matproduksjonen i Norge.

Avstanden mellom statens tilbud og kravet fra Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag er altså på omlag 1,6 milliarder kroner.

Og avgjørelsen til forhandlingsdelegatene om å bryte med staten får støtte i distriktene.

– Det tilbudet de la på bordet gjenspeiler på ingen måte innholdet i landbruksmeldinga som ble lagt fram i april og dette oppgjøret skal være rettningsgivende for mange år framover. Det var umulig å starte forhandlinger, sier leder i Norsk bonde- og småbrukarlag i Oppland, Terje Holen.

Landbruksministeren er skuffa

Men det er flere som er skuffa. Mat- og landbruksminister Lars Peder Brekk håpte i det lengste på at partene skulle møtes rundt forhandleingsbordet.

– Jeg er skuffa over at boondeorganisasjonene har valgt å bryte uten å gå i reelle forhandlinger, sier han.

Aldri før har bondeorganisasjonene brutt med en statsråd fra Senterpartiet.

– Vi har gitt et meget godt tilbud. Det er faktisk historiesk godt og i alle forhandlingssituasjoner er det en viss forhandlingspott, men det har organisasjonene her gått bort fra, sier Brekk.

Bøndene vil aksjonere

Einar Myki

Leder i Hedmark bondelag, Einar Myki sier at bøndene vil bli lagt merke til i tida som kommer.

Foto: Frode Meskau / NRK

Bøndene har ingen streik å true med med leder i Norsk bonde- og smårukarlag, Merethe Furuberg sier at bruddet vil merkes.

– Alle brudd får reaksjoner og uten at jeg foreløpig vil si noe om hva som skal skje, så kan jeg si at det blir aksjoner. Her skal det jobbes.

Leder i Hedmark Bondelag, Einar Myki støtter Furubergs utsagn.

– Organisasjonene står helt samla og vi kommer til å markere oss flere steder. Folk vil nok legge merke til oss fram mot 17. mai, sier bondelagslederen.