Bøndene kan aksjonere i dag

Sinte trønderske bønder vil sette i gang aksjoner i løpet av dagen dersom et avklaringsmøte med staten klokka 10 ikke fører frem.

Bønder Oppdal

Bønder aksjonerte med traktortog gjennom Oppdal sentrum klokka 10 mandag.

Foto: Torhild Svisdal Mjøen

– Hvis staten ikke viser vilje til å gi mer, har mine medlemmer gitt meg klar beskjed om at de vil ta et brudd, advarer leder Lars Morten Rosmo i Sør-Trøndelag Bondelag.

– Og aksjonene vil merkes av folk flest!

Lars Morten Rosmo har 4500 medlemmer bak seg bare i Sør-Trøndelag. Han vil ikke røpe hva slags aksjoner de planlegger, men understreker at de vil være synlige i samfunnet.

På fredag varslet bondelaget om et mulig brudd etter at statens tilbud var 1,1 milliarder kroner lavere enn bøndenes krav. Bøndene i Åfjord i Sør-Trøndelag satte i gang spontane aksjoner allerede fredag ettermiddag. Nå har Sør-Trøndelag Bondelag aksjonsplaner klare for resten av måneden. De kan starte allerede i dag.

Kan aksjonere i formiddag

Klokka 10 har bondelagets forhandlingsleder Nils Bjørke kalt inn statens forhandlingsleder Leif Forsell til et avklaringsmøte. Med dette håper bøndene å få svar på hvor stort forhandlingsrom staten har.

– Staten må vise betydelig forhandlingsvilje for at bøndene i skal gå inn i forhandlinger. Nå tjener vi halvparten av andre lønnstakergrupper, og tilbudet vi fikk på fredag var halvparten av gjennomsnittet fra de andre oppgjørene. Det er ikke en situasjon vi kan leve med, sier Rosmo til NRK.

Etter avklaringsmøtet med staten tar Nils Bjørke en kort ringerunde til sine fylkesledere. Deretter bestemmer de seg for om de vil aksjonere.

Spontanaksjon for bønder

Bøndene i Åfjord i Sør-Trøndelag spontanaksjonerte lørdag mot statens tilbud i jordbruksoforhandlingene.

Ekstra viktig i år

Det er en grunn til at bøndene er ekstra hissige i år. Ifølge Rosmo skiller årets oppgjør seg fra normale jordbruksoppgjør.

– Ettersom oppgjøret er det første med denne regjeringen, vil resultatet legge mal for de neste fire oppgjørene. Det er denne regjeringen vi har forhåpninger til. Hvis ikke denne regjeringen vil gi oss mer, vil ingen gjøre det.

– Antall bønder vil halveres

Lederen i Sør-Trøndelag Bondelag påpeker at aksjonsformen til bøndene så langt har vært å slutte. Om dagens landbrukspolitikk fortsettes, tror Rosmo at antallet bønder i Norge minst vil halveres de neste ti årene.

Han frykter at Senterpartiet i regjeringens interne forhandlinger har nedprioritert landbruk til fordel for samferdsel og kommune.

– Det er godt mulig at Senterpartiet har gjort en kjempeinnsats, men jeg vil ha resultater. De må levere, sier Rosmo.

Sist gang det var brudd i jordbruksforhandlingene var i 1997.

Leder for Sør-Trøndelag bondelag Lars Morten Rosmo

Leder for Sør-Trøndelag bondelag Lars Morten Rosmo er sjøl bonde.

Foto: Morten Karlsen / NRK