Legg ned føde- og ortopeditilbodet

Føde- og ortopeditilbodet ved lokalsjukehusa i Eid og Lærdal vart i føremiddag bestemt nedlagt.

Styremøte i Helse Vest

BANKA GJENNOM: Oddvar Nilsen, Herlof Nilsen og Gunnar Berge.

Foto: Vidar Gudvangen / NRK

Dermed støttar styret i Helse Vest framlegget frå administrasjonen i Helse Vest og vedtaket i styret i Helse Førde.

Helse Vest går inn for å oppretthalde 15 senger både i Lærdal og Eid.

Dei fødande i Nordfjord skal dessutan til Volda i staden for til Førde.

Video Nedlegging av fødetilbodet i Eid og Lærdal

SJÅ: Reaksjonane på nedlegging av fødetilbodet let ikkje vente på seg.

LES OGSÅ:

Både ved Nordfjord sjukehus og ved Lærdal sjukehus vil det vere framleis trong for 15 sjukepleiarar og fire overlegar på andre avdelingar. Desse skal vere spesialistar ved sjukehusa.

Lovar å kjempe vidare

I november kom administrasjonen i Helse Vest med sitt framlegg til sjukehusstruktur i Helse Førde. Her la administrasjonen opp til å leggje ned fødetilbodet både i Eid og i Lærdal.

Det er denne planen styret onsdag banka gjennom.

(Artikkelen held fram under biletet)

Styremøte i Helse Vest

VILLE HA GARANTI: Tilsetterepresentantane Aslaug Haga og Lise Karin Strømme var dei einaste som stemte for eit ekstra sjette punkt om tilsettgaranti.

Foto: Vidar Gudvangen / NRK

Lovar å kjempe vidare

No reagerer Bente Øien Hauge i Forsvar Lærdal sjukehus:

- Eg vil minne om at Helse Vest gjorde det same vedtaket i 2003, og då vart det så mykje press at helseminister Dagfinn Høybråten til slutt ombestemte seg, seier ho.

- Du meiner det framleis er eit håp?

- Det er ikkje berre eit håp. Vi skal kjempe vidare for å oppretthalde sjukehusa, og kan rett og slett ikkje godta dette. Eg trur dette er ei skikkeleg mobilisering til demonstrasjonen i Oslo på måndag, seier Øien Hauge.

- Gir betre kvalitet på helsetenestene

Totalt tilsvarer Helse Vest-vedtaket at dei opprettheld 80 prosent av dagens tilbod ved sjukehusa i Eid og Lærdal.

- Slik eg oppfattar det, får spesialisthelsetenestene no god kvalitet i Sogn og Fjordane - og innanfor ei økonomisk ramme som gir moglegheiter for Helse å planleggje investeringar over tid, seier styreleiar Oddvar Nilsen i Helse Vest.

Han legg til:

- Over tid vil dette skape betre kvalitet og betre helsetenester i Helse Førde.

Det er no opp til helseministeren å godkjenne framtidas sjukehusstruktur i Helse Førde.

Øya Bremangerlandet vil vere utan veg til fastlandet fram til neste veke.
For han som var sekundar frå å bli treft av steinblokkene, var det ei skremmande oppleving.
Over 3000 asylsøkjarar har forsvunne siste året.
  
Heile villreinstammen på Nordfjella, nær 2000 dyr, bør utryddast snarast råd. Det meiner forskarar etter at det i fjor blei påvist skrantesjuke. 
I dag møttes forskarar, politikararar og forvaltninga, for å diskutere den vidare kampen mot smitta.