NRK Meny
Normal

Brannfolka si "Petter Smart-løysing" blir sett pris på

Då feiebilen byrja å brenne i Fjærlandstunnelen i april, var Sogn brann og redning snarrådige for å løyse utfordringar med naudnettet.

Tunnelbrann

DRAMATISK BRANN: 13 personar hamna på sjukehus etter at ein spylebil byrja å brenne i Fjærlandstunnelen mellom Jølster og Fjærland seint på kvelden 17. april.

Foto: Sogn brann og redning

Tunnelen er ein av tunnelane utan naudnett-dekning, men med hjelp av ein brannbil med radioterminal fekk dei sett opp eit lokalt naudnett.

– Slik kunne dei kommunisere med kvarandre på heile innsatsområdet. Dette var ei viktig årsak til at aksjonen vart vellukka, seier DSB-direktør, Cecilie Daae.

Nyoppretta pris

13 personar vart sendt til sjukehus etter at ein spylebil byrja å brenne i tunnelen mellom Fjærland og Skei i Jølster. Grunna arbeid i tunnelen vart trafikken sleppt kolonnevis igjennom.

I dag fekk Sogn brann og redning DSB sin nyoppretta pris, Nødnettpris, for innsatsen dei la ned. Målet med prisen er å inspirere andre til øve på moglegheitene i naudnettet.

– Dette er ei blanding av veldig god kunnskap, trening og kreativitet, seier Daae om løysinga som Sogn brann og redning kom fram til.

Oppretta dekning i tunnelen

Brannsjef Vidar Trettenes tok imot prisen på vegner av Sogn brann og redning. Han er glad for merksemda dei no har fått for arbeidet som blei gjort.

– Vi får vel den fordi vi har tatt i bruk ein del av dei moglegheitene som naudnettet gir oss. At vi kan kommunisere på denne måten er ein tryggleik for alle, seier Trettenes.

Den nye regjeringa vurderer å kvitte seg med odelslova. Det kjem ikkje på tale, svarer bøndene.
Statens helsetilsyn har avdekka at fire av fem norske kommunar som blei sjekka bryt lova og gir eit for dårleg tilbod til utviklingshemma.
Første i Norge som har vektløfting som valgfag.