NRK Meny
Normal

Bad for høgskulen i møte med stortingsbenken

FØRDE (NRK): Å sikre at prinsippet om frivillig samanslåing står ved lag, er det viktigaste stortingspolitikarane kan gjere for Høgskulen i Sogn og Fjordane, seier rektor Åse Løkeland etter møtet med stortingsbenken.

Åse Løkeland

MØTE: Retor ved Høgskulen i Sogn og Fjordane, møtte i går stortingsbenken var ein av fleire som fekk høve til å fremje sine interesser.

Foto: Vidar Gudvangen / NRK

Høgskulen fekk tidlegare i vår eit pusterom, då det vart klart at kunnskapsministeren førebels ikkje vil bruke tvang for å slå saman utdanningsinstitusjonar.

– Det er kort tid til utdanningskomiteen på Stortinget skal handsame strukturmeldinga. Det er viktig for oss å få gjennomslag for prinsippet om at samanslåing skal vere frivillig, seier rektor Løkeland etter å ha møtt stortingsrepresentantane frå Sogn og Fjordane.

Trur rektoren har lite å frykte

Sveinung Rotevatn, stortingsrepresentant frå Venstre, er klar på at Venstre ikkje vil skuffe høgskulen.

– Frå Venstre si side har vi sagt frå til regjeringa at vi meiner dei må lytte til styra, og der dei ikkje ønskjer samanslåingar skal ein ikkje tvinge det på nokon. Vi er innstilte på at Høgskulen i Sogn og Fjordane skal få halde fram som sjølvstendig institusjon.

Høgre sin stortingsrepresentant Bjørn Lødemel, partifelle av kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen som ivrar for samanslåingar, trur Løkeland og høgskulen har lite å frykte.

– Eg trur og håpar at den løysinga som ligg på bordet no blir liggande ei god stund framover. Eg trur det er i god løysing. Viss høgskulen utviklar eit godt og forpliktande samarbeid med universitet og andre høgskular, håpar eg høgskulen kan vere ei eiga eining i mange år framover, seier Lødemel.

Stortingsbenken utan Navarsete

STORTINGSTRIO: F.v. Ingrid Heggø (Ap), Sveinung Rotevatn (V) og Bjørn Lødemel (H).

Foto: Vidar Gudvangen / NRK

– Tvangsfusjonar dårleg idé

Også Sveinung Rotevatn understrekar at høgskulen bør knyte seg tettare til andre institusjonar og samarbeid tettare, for å nå kvalitetskrava frå kunnskapsministeren. Rektoren er innstilt på dette.

– Vi meiner og at det må leggjast til rette for forpliktande samarbeid mellom institusjonar. Vi meiner det er klokt å leggje til rette for å jobbe tettare i lag, seier Løkeland.

Men då ho fekk tid med stortingspolitikarane frå fylket i går, var den viktigaste bodskapen valfridom i sektoren for høgare utdanning.

– Viss vi skal heve kvaliteten i den høgare utdanninga er tvangsfusjonar ein veldig dårleg idé. Prinsippet om frivillig samanslåing er det aller viktigaste no.

Statens helsetilsyn har avdekka at fire av fem norske kommunar som blei sjekka bryt lova og gir eit for dårleg tilbod til utviklingshemma.
Første i Norge som har vektløfting som valgfag.