Polyrytmikk

Ofte ser vi at nordmenn blir karakteriserte som litt trauste når det kjem til rytmisk evner, men dette er slett ikkje alltid sant. I folkemusikken støyter vi ofte på såkalla polyrytmikk. Særleg er dette ofte å høyra i gangarar frå Setesdal der grunnrytmen er totakt, medan bogeføringa ofte deler takten i tre slik at ein opplever både totakt og tretakt samstundes.

Sangdans på Nålsoy, Færøyane

Sangdans på Nålsoy, Færøyane

Foto: -ukjent fotograf- / NRK

Her kjem eindel eksempel på dette henta frå fleire musikalske sjangrar. Oppgåva blir å lytte til eksempla for å finne stader der polyrytmen 2 mot 3 kan høyrast.