Leksjon 14

Målet med Leksjon 14 er å få trening i å synge mollmelodier som består av trinnvis bevegelse, sprang til grunntone, femte og syvende trinn, og treklangsbevegelse på tonika og dominant, veksling mellom høyt og lavt syvende trinn, få trening i å framføre rytmisk forløp i 4/4 takt som inneholder punktert 8-del og å kjenne lyden av akkordprogresjonen T-Ts-S-D7-T.

Spill av videoeksemplene.

1. Lytt til G-mollskalaen. Bruk tallene som tekst og syng med.

2. Lytt til melodien. Bruk tallene som tekst og syng med. Lytt til vekslingen mellom høyt og lavt syvende trinn. Bruk tallene som tekst og syng med.

3. Klapp eller fremfør denne rytmen vokalt. Klikk på play hvis du trenger å høre hvordan den skal låte. Beton notene med aksent.

4. Lytt til akkordprogresjonen.

Når du føler at du behersker de ulike elementene som er presentert her, kan du åpne eller printe ut oppgavearket (pdf) som hører til denne leksjonen. Det bør du jobbe med ved et tangentinstrument. Arket inneholder også en gruppeoppgave som du kan gjøre sammen med resten av klassen din eller i kortimen.

Test deg selv i leksjon 14