NRK Meny
Normal

Leksjon 12

Målet med Leksjon 12 er å få trening i å synge mollmelodier består av trinnvis bevegelse, sprang til grunntonen, femte og syvende trinn, og der sjette og syvende trinn opptrer både som høyt og lavt, få trening i å fremføre rytmisk forløp i 3/4 takt som inneholder punktert 4-deler og å kjenne lyden av akkordprogresjonen T-S7-Ss7-D7-T i moll.

Spill av videoeksemplene

1. Lytt til den melodiske E-mollskalaen. Bruk tallene som tekst og syng med.

2. Lytt til melodien. Bruk tallene som tekst og syng med.

3. Klapp eller fremfør denne rytmen vokalt. Klikk på play hvis du trenger å høre hvordan den skal låte. Beton notene med aksent.

4. Lytt til akkordprogresjonen.

Når du føler at du behersker de ulike elementene som er presentert her, kan du åpne eller printe ut oppgavearket (pdf) som hører til denne leksjonen. Det bør du jobbe med ved et tangentinstrument. Arket inneholder også en gruppeoppgave som du kan gjøre sammen med resten av klassen din eller i kortimen.

Test deg selv i leksjon 12