Hopp til innhold

Leksjon 15

Målet med Leksjon 15 er å få trening i å synge durmelodier som inneholder sprang til andre trinn, få trening i å fremføre rytmisk forløp i 6/8 takt, som inneholder punktert 8-delsnoter og 8-dels pause og å kjenne lyden av akkordprogresjonen T-Ts7-Ss7-D7-T i dur.

Spill av videoeksemplene

1. Lytt til D-durskalaen. Bruk tallene og syng med.

2. Lytt til melodien. Bruk tallene som tekst og syng med.

3. Klapp eller framfør denne rytmen vokalt. Klikk på Play hvis du trenger å høre hvordan den skal låte. Beton notene med aksent.

4. Lytt til akkordprogresjonen.

Når du føler at du behersker de ulike elementene som er presentert her, kan du åpne eller printe ut oppgavearket (pdf) som hører til denne leksjonen. Det bør du jobbe med ved et tangentinstrument. Arket inneholder også en gruppeoppgave som du kan gjøre sammen med resten av klassen din eller i kortimen.

Test deg selv i leksjon 15