Hopp til innhold

Jazzens fødsel – Historien om New Orleans

19. juni 1865 ble slaveriet i Amerika avskaffet og selv om raseskillet fortsatte, åpnet det opp for at svarte kunne skaffe seg arbeid. Flere fikk jobber i underholdningsbransjen, også som musikere. De deltok i Minstrel og Vaudeville shows, flere pianister fikk jobb på klubbene.

Mardi Gras ca 1890

Mardi Gras, ca 1890

Foto: Wikipedia

New Orleans

Det viktigste stedet for utviklingen av den tidlige jazzen var området rundt New Orleans. Her hadde det vokst frem en etnisk blandet folkegruppe etter at Frankrike og Spania tok kolonimakt over Louisiana og 15 andre stater i 1803, kjent som The Louisiana Purchase. Det vokste frem en blanding av franskmenn, spanjoler, europeere, amerikansk afrikanere og andre som ble kalt Kreoler. Her utviklet det seg en rik kultur som gjorde New Orleans ideell som jazzens fødeby.

Storyville var distriktet som hadde flest klubber, barer og bordeller og var derfor sentrum for underholdningsindustrien i New Orleans. Det er ikke så mye som tyder på at jazzen ble oppfunnet akkurat her, men at den hadde optimale utviklingskår er det liten tvil om.

Den tidligste jazzen, også kjent som Dixieland, utviklet seg gjennom å kombinere stilarter som brassband marsjer, ragtime og blues med kollektiv improvisasjon. Et typisk band i denne tradisjonen bestod av to seksjoner: solistinstrumentene og rytmeseksjonen. Solistinstrumentene var som oftest trompet/kornett, trombone og klarinett mens rytmeseksjonen bestod av minst to av instrumentene gitar/banjo, tuba/kontrabass, piano og trommer. Musikken ble oftest spilt ved at et instrument, ofte trompeten, spilte melodien eller en variasjon av den mens de andre solistinstrumentene improviserte i bakgrunnen. Dette skapte et veldig fyldig og polyfont lydbilde.

Buddy Boldens band ca 1905

Buddy Boldens band fra ca. 1905

Foto: Wikipedia

Buddy Bolden er ofte oppgitt som en av jazzens viktigste grunnleggere. Selv om det ikke finnes noen plateinnspillinger med ham og hans band er det svært mange som refererer til ham som en pionér. Bolden skal ha skapt en blanding av ragtime og blues basert på improvisasjon. I tillegg skal bandet hans ha vært det første til å spille blues med messinginstrumenter og til å arrangere bandet med solistseksjon og rytmeseksjon.

Her er et videoklipp der Wynton Marsalis øver på en stil som kan minne om Buddy Boldens. Legg merke til samspillet mellom trompet og klarinett:

En annen sentral stilskaper er pianisten Jelly Roll Morton som begynte sin musikalske karriere i Storyville. Han er kjent som en av jazzhistoriens mest betydningsfulle komponister og pianister. Han var den første musikeren som skrev ned sine egne komposisjoner og fikk utgitt sin egen ”Jelly Roll Blues” som historiens første jazzkomposisjon i 1915. Som pianist brukte han influenser fra Ragtime med en nyansert rytmikk som ligger nært opp til det som skulle bli jazzrytmikken. Han skapte også en orkestral stil der han kunne imitere et helt band med høyre og venstre hånd. Dette kommer tydelig frem i en av hans mest karakteristiske komposisjoner:

Her er en video der Jim Ketch analyserer litt av kompleksiteten i denne komposisjonen.

Her kan du løse noen oppgaver fra artikkelen du nettopp har lest.