Hopp til innhold

Vil dokumentere Alta-aksjonen

Sametingsrådet vil i neste års sametingsbudsjett prioritere etablering av et dokumentasjonssenter for Alta-aksjonen, til tross for at regjeringen ikke har bevilget penger til formålet.

Alta-aksjonen

Alta-aksjonen står som et historisk vendepunkt for det samiske samfunnet.

Foto: Thorberg, Erik / SCANPIX

Vibeke Larsen

Sametingsråd Vibeke Larsen (Ap).

Foto: Arbeiderpartiets sametingsgruppe

– Det er viktig å kunne dokumentere den samepolitiske utviklingen og det at samene er anerkjent som et folk og at vi er i stand til å ta beslutninger på egen hånd, sier sametingsråd Vibeke Larsen (Ap).

Larsen er skuffet over at regjeringen i sitt statsbudsjettforslag for neste år ikke har avsatt penger til etablering av et dokumentasjonssenter for Alta-aksjonen.

– Det er helt i henhold til det vi har opplevd med staten at de tiltakene som samene ønsker å få prioritert ikke blir prioritert, påpeker Larsen.

Sametingsrådet vil prioritere

Til tross for dette vil sametingsrådet prioritere tiltaket neste år, og vil be Sametinget øremerke midler til dette over sitt eget budsjett. Midlene henter de fra tiltak som ikke har sendt sendt regnskap til Sametinget innenfor fristene som er satt.

– Et eksempel på dette er Samisk filmfestival i Kautokeino. De vil i år dette ut av budsjettet, forklarer Larsen.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Tore Bongo ja Rávdna Anti

Tore Bongo og Rávdná Anti under Alta-aksjonene.

Foto: Helge Sunde
Tore Bongo

Tore Bongo var en av lederne under Alta-aksjonen.

Foto: Eilif Aslaksen / NRK

Tore Bongo var en sentral peson under Alta-aksjonene og han ser stor verdi i et slikt dokumentasjonssenter.

– Jeg ser at folk bryr seg om det som har skjedd og nå begynner de å undersøke hva som egentlig skjedde. Nye generasjoner kommer til og de søker etter informasjon, sier Tore Bongo.

Samle inn informasjon

RiddoDuottarMuseat har laget et forprosjekt, der det skisseres hva et slikt senter skal holde på med. Dokumentasjonssenteret er planlagt å etableres i Masi i Kautokeino kommune.

Riddoduoddariid museaid jođiheaddji Káre Elle Gaup

Museumsleder Káre Elle Gaup.

Foto: Thoralf Balto

Lederen for museet er glad for at Sametinget nå vil prioritere dette prosjektet.

– Det er gledelig at Sametinget prioriterer dette senteret. Senterets oppgave vil bli å dukumentere det som skjedde og ting rundt demmingen av Alta-Kautokeino vassdraget, forklarer museumsleder Káre Elle Gaup.

I forprosjektet er det blitt forklart hvilke oppgaver senteret skal ha.

– Først og fremst skal det samles inn materiale som har med demmingen av Alta-Kautokeino vassdraget å gjøre. I tillegg skal det samles inn historisk materiale om området og om den særegne faunaen dette området har, opplyser Gaup.

Korte nyheter

 • Finnmárkku politiijameasttir oaččui gearggusvuođabálkkašumi

  Finnmárkku politiijameasttir Ellen Katrine Hætta oaččui dán jagáš siviilasuorggi gearggusvuođabálkkašumi maid Norsk TotalforsvarsForum (NTF) juohká.

  – Mun lean nu rámis ja njuoras. Dán bálkkašumi juogán olles Finnmárkku gearggusvuođasuorgin ja Finnmárkku politiijaguovlluin. Lea buorre dovdu go oidnet ja fuomášit dan barggu maid Finnmárkkus bargat gearggusvuođa hárrái birra jagi, lohká Hætta Politforum neahttabáikái.

  NTF juohká jahkásaččat gitta guokte gearggusvuođabálkkašumi – siviila suorgái ja suodjalus gullevaš suorgái.

  Hætta lea máŋggaid jagi čájehan nanu ja persovnnalaš beroštumi servodatsihkkarvuhtii ja gearggusvuhtii árgabeaivvis ja sus lea berošteapmi ovdánahttit gearggusvuođabarggu, čállá jury árvvoštallamis.

  Politimester Ellen Katrine Hætta i Øst-Finnmark politidistrikt.
  Foto: Tarjei Abelsen / NRK
 • Guđa orohagas duođaštit guohtunroasu 

  Guovvamánu bivvaliid ja arvviid geažil lea guohtun lohkkašuvvan Nordlánddas.

  Heahtegearggusvuođalávdegoddi lea ge duođaštan guohtunroasu Byrkije, Røssåga/Toven, Ildgruben, Sáltoduottar, Balvatn ja Duokta orohagain. Nu čállá Nordlándda stáhtahálddašeaddji iežas neahttasiidduin.

  Stáhtahálddašeaddji bivdá olbmuid johtit várrogasat dieid guovlluin ja váruhit ahte eai muosehuhte bohccuid go leat heajos vuoimmis.

  Rein på Saltfjellet i Nordland.
  Foto: bente h johansen / nrk
 • Politimesteren i Finnmark tildelt beredskapspris

  Politimester Ellen Katrine Hætta i Finnmark er tildelt Norsk TotalforsvarsForums (NTF) beredskapspris for sivil sektor for 2022.

  – Jeg er stolt og ydmyk og dette er en pris som jeg deler med hele beredskapsfamilien i Finnmark og Finnmark politidistrikt. Det er godt å bli sett og lagt merke til for den jobben som Finnmark gjør på beredskap hver dag hele året, sier Hætta til Politiforum.

  NTF deler hvert år ut inntil to beredskapspriser – en for sivil sektor og en for forsvarsrelatert sektor.

  I juryens begrunnelse trekkes det fram at Hætta gjennom mange år har «utvist et strekt og personlig engasjementet for samfunnssikkerhet og beredskap i det daglige – og er opptatt av å utvikle beredskapsarbeidet videre». (NTB)

  Grenesovergangen Storskog
  Foto: Lise Åserud / NTB