Storfjord kommune er Omasvuona suohkan på samisk

Etter en langvarig navnestrid er det nå stadfestet av statsråd at Storfjord kommune er Omasvuona suohkan på samisk.

Anna Lisa Båhl

Omasvuotna er det samiske navnet på Storfjord, har Kongen i statsråd i dag stadfestet.

Foto: Klemet Anders Sara / NRK-Sápmi

I statsråd i dag er kommunestyrets vedtak stadfestet.

Storfjord kommune søkte i brev av 29. januar 2014 søkt om godkjenning av samisk og kvensk kommunenavn som følger:

Omasvuona suohkan (samisk), Omasvuonon kunta (kvensk)

Navnestrid

Det har vært en langvarig strid om det samiske navnet på kommunen.

I 2011 vedtok Storfjord kommune at kommunen skal hete Omasvuotna på samisk og Isovuono på kvensk. Kommunen fikk inn klager på vedtaket og derfor hadde de navnet oppe til ny behandling i kommunestyremøte i 2012.

Der ble det gitt medhold i de innsendte klager og kommunestyret omgjorde vedtaket fra november i fjor, og bestemte at kommunen skal hete Stuorravuotna på samisk og Omasvuono på kvensk .

Etter dette kom det igjen klager på vedtaket.

I desember 2013 vedtok Klagenemnda for Stedsnavnsaker i Språkrådet at det samiske navnet for Storfjord i Nord-Troms skal være Omasvuotna og ikke Stuorravuotna.