Terje Tretnes

Terje Hallgeir Tretnes er toppkandidat på lista til Samefolkets Parti i valgkrets 2.

Terje Tretnes
Foto: Eilif Aslaksen / NRK

Han er født 18. juni 1960. Bosatt i Karasjok.

I kommunen var 1.313 personer oppført i valgmanntallet i 2005. I hele kretsen var 3.521 personer i manntallet.

Tips NRK Sámi Radio

Økonomi

Terje Tretnes

År

Inntekt

Formue

Skatt

2006

406 821

49 061

133 187

2007

460 517

0

160 531

Roller

Oppført som innehaver av enkeltmannsforetaket Geres, etabl. i 2002.

Sivilstand
Samboer Ruth Mari Hansen

Barn
Petter født 1985, Tom Stian født 1996

Utdanning
1997 Allmennlærerutdanning, Samisk høgskole
1992 Samisk videregående skole i Karasjok
1981 Kokk-servitørkurs
1980 Slaktekurs

Yrkesbakgrunn
1997-05 Ungdomsskolelærer, Karasjok
1989-91 Annonseselger, Min Áigi

Verv
1999-03 Styremedlem i IL Nordlys fotballgruppe
1995-99 Kommunestyrerepresentant, Karasjok

Verv i Sametinget
2007-09 Sametingsrepresentant, medlem i Plan- og finanskomiteen
2005-07 Sametingsrepresentant, medlem i Sametingsrådet, medlem i Plan- og finanskomiteen
2001-05 Sametingsrepresentant, medlem i Tilskuddsstyret, medlem i Plan- og finanskomiteen

Språk
Samisk

SE OGSÅ: Maktbasen